Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Wydarzenie dotyczące projektu badawczego SeeMyLife

In tutaj

Zespół Zarządzający ERN-EYE zorganizował 31 stycznia spotkanie na temat projektu badawczego SeeMyLife z członkami zaangażowanych zespołów z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Litwy i Polski. Spotkanie dało szansę aby ocenić już podjęte kroki i omówić cele i wyzwania stojące przed nimi w nadchodzących miesiącach.