Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

dostępność

In tutaj

ERN-EYE zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej i obszaru członkowskiego zgodnie z art. 47 ustawy nr 2005-102 z dnia 11 lutego 2005 r.

Niniejsze oświadczenie o dostępności dotyczy tej witryny internetowej: https://www.ern-eye.eu.

Stan zgodności

Strona internetowa ERN-EYE jest częściowo zgodna z francuskimi ogólnymi ramami odniesienia dla poprawy dostępności (RGAA 4.12).

Wyniki testu

Audyt zgodności przeprowadzony przez Com6 Interactive wykazał, że:

Spełniono 77% kryteriów RGAA.
Średni poziom zgodności usługi internetowej wynosi 86%.

Niedostępna treść

Poniższe treści nie są dostępne z następujących powodów:

Niezgodność

Na tej stronie internetowej wyświetlane są dwie różne interaktywne mapy pokazujące lokalizację naszych pełnych i stowarzyszonych członków, które mogą nie być dostępne dla użytkowników niedowidzących. Udostępniliśmy alternatywę zaprojektowaną w formie listy pod tym adresem.

Nieproporcjonalne zwolnienia z obciążeń

Niektóre dokumenty PDF podlegają kryteriom zwolnienia z nieproporcjonalnych obciążeń.

Treści niepodlegające obowiązkom dotyczącym dostępności

Niektóre dokumenty utworzone przez osoby trzecie, takie jak filmy, pliki PDF, Powerpointy lub inne typy plików, nie podlegają obowiązkom w zakresie dostępności wchodzącym w zakres ERN-EYE.

Stworzenie niniejszego Oświadczenia o dostępności

To oświadczenie powstało 14 listopada 2023 roku.

Technologie wykorzystywane przy tworzeniu Serwisu

Środowisko testowe komputerów stacjonarnych

Windows 10/NVDA/Firefox
Windows 10/JAWS/Firefox
Mac OS Ventura / VoiceOver / Safari

Strony internetowe podlegające weryfikacji zgodności

 • Strona główna
 • Zaloguj
 • Kontakt
 • Dostępność (ta strona)
 • Nota prawna
 • Mapa strony
 • Szukaj
 • Aktualności
 • Eventy
 • Użytkownicy
 • Centra HCP
 • Strona standardowa

Informacje zwrotne i kontakt

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do treści lub usługi, możesz skontaktować się z administratorem witryny w celu uzyskania skierowania do dostępnej alternatywy lub uzyskania treści w innej formie.

Uciekanie się

Procedurę tę należy zastosować w następującym przypadku:

Zgłosiłeś administratorowi serwisu problem z dostępnością, który uniemożliwia Ci dostęp do treści lub usług w portalu i nie otrzymałeś satysfakcjonującej odpowiedzi.