Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Inicjatywa ERN

In tutaj

Źródło tekstu: Komisja Europejska 

Europejskie sieci referencyjne (ERN) to wyjątkowe i innowacyjne platformy współpracy transgranicznej między specjalistami w zakresie diagnozowania i leczenia złożonych chorób rzadkich lub o niskiej chorobowości.

Ponad 300 szpitali; ponad 900 jednostek opieki zdrowotnej; tysiące pacjentów otrzyma pomoc do 2020 r. Pacjenci będą leczeni za pośrednictwem krajowych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, którym doradzają określone europejskie sieci referencyjne. Te europejskie sieci referencyjne zapewniają wytyczne kliniczne, wiedzę w zakresie badań i innowacji, narzędzia do szkoleń i e-learningu, a także generują dowody i udostępniają je. Sieci ERN umożliwiają lepszą opiekę i diagnostykę, nowe metody leczenia, lepsze dane, budowanie potencjału, generowanie dowodów, równy dostęp i ekonomię skali.

Przegląd

Celem systemów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej jest zapewnienie opłacalnej opieki wysokiej jakości. Jest to jednak szczególnie trudne w przypadku rzadkich lub rzadko występujących chorób złożonych, które wpływają na codzienne życie około 30 milionów obywateli UE.

Europejskie sieci referencyjne (ERN) to wirtualne sieci skupiające świadczeniodawców z całej Europy. Ich celem jest ułatwienie dyskusji na temat złożonych lub rzadkie choroby i schorzenia wymagające wysoce specjalistycznego leczenia oraz skoncentrowanej wiedzy i zasobów.

Jak to działa?

Koordynatorzy europejskich sieci referencyjnych zbierają się, aby dokonać przeglądu diagnozy i leczenia pacjenta „wirtualne” panele doradcze lekarzy różnych dyscyplin, korzystając z dedykowanego Platforma informatyczna i narzędzia telemedyczne.

Proces i kryteria utworzenie europejskiej sieci referencyjnej i wybór jej członków są określone w prawodawstwie UE.

  • Sprawdź ERN broszura więcej informacji

24 Sieci

Pierwsze europejskie sieci referencyjne uruchomiono w marcu 2017 r, w którym uczestniczy dziś ponad 1600 wysokospecjalistycznych placówek opieki zdrowotnej z 24 krajów UE i Norwegii. 24 europejskie sieci referencyjne pracują nad szeregiem zagadnień tematycznych w tym choroby kości, nowotwory wieku dziecięcego i niedobory odporności.

Prawodawstwo

Inicjatywa ERN otrzymuje wsparcie z kilku programów finansowania UE, w tym programu w dziedzinie zdrowia, instrumentu „Łącząc Europę” i 2020 Horizon.

Materiał komunikacyjny

Filmy o europejskich sieciach referencyjnych

(Wszystkie języki tutaj)
(Wszystkie języki tutaj)