Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Program Wymiany ERN-EYE 2024-2025

In tutaj

Cel tego programu

Dzielenie się wiedzą i stymulowanie współpracy między pracownikami służby zdrowia w europejskich sieciach referencyjnych (ERN) to cel Programu wymiany ERN 2024, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach działań ERN-EYE 23-27.

Ta edycja rozpocznie się w maju 2024 r.

Treść wizyt

Program wymiany ma na celu realizację celów i wzmocnienie potencjału na poziomie sieci. Nie jest on przeznaczony na badania ani rozwój indywidualny (choć może to być wtórny efekt programu wymiany). Zakres tematyczny obejmuje praktykę i umiejętności medyczne, ale także aspekty organizacyjne sieci. Te cele i priorytety obejmują:

 • zakres geograficzny (kraje priorytetowe/HCP, równy rozkład pomiędzy krajami);
 • grupy zawodowe (lekarze, personel pielęgniarski, personel laboratoryjny, inni);
 • zakres tematyczny (aspekty kliniczne, wsparcie psychospołeczne, wzmocnienie organizacyjne)

Oś czasu

Wizyty wymienne będą organizowane w okresie od maja do grudnia 2024 r. 

 • Nabór na stażystów: Stale otwarty
 • Proces przeglądu: Regularnie
 • Wyniki: Regularnie
 • Data rozpoczęcia krótkich wymian: maj-grudzień 2024 r

Rejestracja na Giełdę Krótkoterminową jako stażysta

Kryteria kwalifikacji

 • Kandydaci są pracownikami jednego z pełnoprawnych członków ERN-EYE
 • Ośrodek goszczący powinien być pełnoprawnym członkiem ERN-EYE
 • Program wymiany nie jest formą uczestnictwa w kursach, sympozjach, spotkaniach czy kongresach
 • Ten program wymiany ma charakter samodzielny i jednorazowy
 • Tego programu wymiany nie można wykorzystać do przedłużenia innego programu wymiany finansowanego przez inną organizację lub program

Ocena aplikacji

Wszystkie wnioski zostaną ocenione pod kątem zasadności wartości dodanej dla stażysty i gospodarza w dziedzinie rzadkich chorób oczu.

Koszty i rekompensata

Na koniec wizyty ERN-EYE dokona zwrotu kosztów podróży na podstawie jednostkowego kosztu UE zgodnie z zasadami podróży. Beneficjenci (goście) otrzymają:

 • A Dzienna dieta na 5 dni roboczych na pokrycie kosztów wyżywienia i transportu lokalnego. Kwota opiera się na jednostkowym koszcie WE dotyczącym zasad podróży i zależy od kraju przyjmującego;
 • An zasiłek do zakwaterowania na 5 nocy. Kwota opiera się na jednostkowym koszcie WE dotyczącym zasad podróży i zależy od kraju przyjmującego;
 • A zwrot kosztów podróży. Kwota zależy od odległości podróży i opiera się na koszcie jednostkowym WE zgodnie z przepisami dotyczącymi podróży.

Więcej informacji na temat warunków zwrotu kosztów w ramach przepisów dotyczących kosztów jednostkowych UE w przypadku podróży można znaleźć tutaj.

Dni weekendowe nie są wliczone w cenę. Od odwiedzających oczekuje się rezerwacji podróży i zakwaterowania.

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że zgodnie z lokalnymi przepisami może być konieczne podpisanie umowy prawnej pomiędzy obiema instytucjami, ośrodkiem składającym wniosek i ośrodkiem goszczącym. Wnioskodawca i ośrodek przyjmujący będą musieli zapewnić przestrzeganie procesów swojej instytucji.