Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Ocena i ciągłe monitorowanie

In tutaj

Podstawy prawne procesu ewaluacji

Po utworzeniu sieci ERN uzgodniono, że ocena będzie przeprowadzana co pięć lat od ich wstępnego zatwierdzenia (lub ostatniej oceny) w celu określenia wartości lub znaczenia pracy i działań opracowanych przez ERN. W roku 2022/2023 europejskie sieci referencyjne i nasi członkowie HCP z pierwszego zaproszenia przeszedł formalną ocenę wyników.

Proces oceny jest przejrzysty i niezależny od kształtowania polityki oraz opracowany przez stronę trzecią wyznaczoną przez Komisja Europejska, niezależny organ oceniający (IEB), w celu zwiększenia wiarygodności.

Konsorcjum składające się z IDOM Consulting, Engineering, Architecture (IDOM) i Andaluzyjskiej Agencji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej (ACSA) zostało wyznaczone przez Komisję Europejską jako niezależna jednostka oceniająca (IEB) w celu przeprowadzania oceny technicznej europejskich sieci referencyjnych i ich członków, w ramach decyzji wykonawczej 2014/287/UE, która określa kryteria tworzenia i oceny europejskich sieci referencyjnych i ich członków co najmniej co 5 lat.

Proces oceny jest częścią Ram AMEQUIS i będzie obejmować coroczne ciągłe monitorowanie.

Harmonogram gromadzenia danych dotyczących oceny i monitorowania

Gromadzenie danych z rocznego monitoringu

Od 2023 r. zbieranie danych odbywa się corocznie. Gromadzenie danych opiera się na 18 wskaźnikach zdefiniowanych przez Komisję Europejską i grupę roboczą ds. monitorowania europejskich sieci referencyjnych. W 2024 r. wskaźniki zostały wzbogacone, a niektóre wskaźniki są zbierane bezpośrednio od członków HCP.

Proces ewolucji

Proces oceny odbywa się na koniec każdego okresu dotacji (tj. 5 lat).

Zgodnie z instrukcją ewaluacji proces EWALUACJI przebiega w 4 etapach:

  1. Etapy przygotowawcze procesu oceny, który rozpoczął się 11 listopadath, 2022.
  2. Samooceny zespołów HCP i sieci ERN, począwszy od 19th grudnia 2022.
  3. Ocena techniczna HCP i ERN, która rozpocznie się zaraz po samoocenie (początek marca 2023 r.).
  4. Wyniki oceny, od końca maja do początku września 2023 r.

Ocena pierwszych 5 lat ERN-EYE została pomyślnie przeprowadzona w roku 2022/2023 na lata 2017–2021.

Przydatne linki