Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Transgraniczna opieka zdrowotna

In tutaj

W 2011 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę, której celem jest ustanowienie zasad ułatwiania dostępu do bezpiecznej i wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej w Unii oraz zapewnienie mobilności pacjentów.

1) Czym jest transgraniczna opieka zdrowotna?

Obywatele UE mogą uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej poza swoim rodzimym państwem członkowskim. Transgraniczna usługa zdrowotna jest udzielana, jeżeli osoba korzystająca z leczenia znajduje się poza granicami swojego państwa członkowskiego pochodzenia lub usługa jest świadczona transgranicznie na terenie Unii Europejskiej (telemedycyna, zdalna diagnostyka).

2) W jaki sposób transgraniczna opieka zdrowotna jest regulowana przez Unię Europejską?

W marcu 2011 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę: Dyrektywa 2011 / 24 w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Niniejsza dyrektywa reguluje dostęp obywateli UE do opieki zdrowotnej poza ich rodzimym państwem członkowskim: prawa pacjentów, warunki i finansowanie leczenia za granicą. 

3) Co ERN-EYE może zapewnić, aby ułatwić opiekę transgraniczną?

Aby ułatwić opiekę transgraniczną, ERN-EYE może świadczyć 3 usługi:

  1. Ogólne informacje na temat transgranicznej opieki nad pacjentami
  2. Eksperckie porady kliniczne za pośrednictwem CPMS
  3. Łatwy dostęp do kontaktów z ośrodkami

4) Zalecenia ERN-EYE dotyczące opieki transgranicznej na mocy dyrektywy 2011/24/UE

Ogólne informacje na temat transgranicznej opieki nad pacjentami

1) Strona internetowa 

Odwiedź stronę „Twoja Europa Opieka zdrowotna”, aby znaleźć więcej informacji na temat planowanej i nieplanowanej opieki zdrowotnej oraz leków na receptę podczas podróży.

2) Dostępne ulotki

Dostępne są 2 przydatne ulotki: Podręcznik dla pacjentów i Często zadawane pytania.

Zapoznaj się z instrukcją dla pacjenta – Prawo pacjenta do dostępu do opieki zdrowotnej 

Przeczytaj pytania i odpowiedzi dotyczące praw pacjentów, aby uzyskać dobre informacje dla pacjentów