Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Zespół ERN EYE

Zespół zarządzający projektem

Zespół komunikacyjny

Centrum pomocy CPMS

Przewodniczący WG1: Rzadkie choroby oczu siatkówki

Przewodniczący WG2: Neurookulistyka Chorób Rzadkich

Przewodniczący WG3: Okulistyka Dziecięca Choroby Rzadkie

Przewodniczący WG4: Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka

Przewodniczący TWG5: Grupy Słabo Widzące, Życie Codzienne i Pacjenci

Katedry TWG6: Diagnostyka Genetyczna

Przewodniczący TWG7: Rejestry i epidemiologia

Przewodniczący TWG8: Badania

Katedry TWG9: Integracja Narodowa

Katedry TWG10: CPMS i medycyna cyfrowa