How to use the speech recognition tool?

The ERN initiative

Text source: European Commission 

De europæiske referencenetværk formidler samarbejde mellem særligt sagkyndige inden for sjældne og komplekse øjensygdomm,e hen over Europas landegrænser, med henblik på at sikre borgerne hurtigere adgang til en præcis sygdomsdiagnose.

Oversigt

EU's sundhedssystemer skal sikre omkostningseffektiv pleje af høj kvalitet. Det kan dog især være svært at garantere, når det gælder sjældne eller komplekse sygdomme, som berører omkring 30 millioner EU-borgere.

De europæiske referencenetværk (ERN'er) er virtuelle ekspertnetværk, der involverer sundhedsudbydere over hele Europa. Hensigten med disse netværk er at gøre det lettere at udveksle viden om komplekse og sjældne sygdomme, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer.

Hvordan fungerer ERN'er?

For at drøfte en patients diagnose og behandling sammenkalder ERN-koordinatorerne "virtuelle" rådgivende udvalg af speciallæger inden for forskellige discipliner ved hjælp af en særlig IT-platform og telemedicinske værktøjer.

Procedurerne og kriterierne for oprettelse af et referencenetværk og for udvælgelse af medlemmerne er fastlagt i EU-lovgivningen.

24 netværk

De første ERN'er blev oprettet i marts 2017 med deltagelse af over 900 højt specialiserede sundhedscentre på mere end 300 hospitaler i 26 EU-lande. De 24 ERN'er arbejder inden for en række temaområder, herunder knoglelidelser, kræft hos børn og immundefekter.

Lovgivning

    • Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser
    • Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1269/EU af 26. juli 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/287/EU

ERN-initiativet modtager støtte fra flere af EU's finansieringsprogrammer, herunder sundhedsprogrammet, Connecting Europe-faciliteten og Horisont 2020.

Videoklip

(All languages here

 

 

(All languages here

 

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: