Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Slovenia

How to use the speech recognition tool?

Izboljšanje zdravstvene oskrbe državljanov EU z redkimi očesnimi boleznimi (angl. Rare Eye Disease, RED)

Vizija ERN-EYE je namenjena bolnikom v EU z rednimi očesnimi boleznimi (angl. Rare Eye Disease, RED) z namenom zagotoviti strokovno usposobljenost ter znanje za najboljšo možno oskrbo sedaj in v prihodnje.

ERN-EYE bo v prohodnosti imela naslednje cilje, ki jih bodo izvrševale specializirane in povezovalno usmerjene skupine:

1

Spodbujanje izboljšav pri diagnosticiranju in izvajanju zdravstvene oskrbe: z elektronskimi strategijami, razvitimi v virtualni očesni kliniki EyeClin, vključno z diagnostificiranjem, genetiko in strokovnimi mnenji

2

Spodbujanje širjenja strokovnega znanja: s pripravo smernic, usposabljanjem/ izobraževalnimi programi na ravni EU, izmenjavi strokovnega znanja s strokovnjaki iz EU v virtualni očesni kliniki EyeClin

3

Uporaba inovacij na področju medicinske znanosti in zdravstvene tehnologije: z opolnomočenjem kliničnih preskušanj in pristopom, osredotočenim na bolnika

4

Okrepiti raziskovanje in epidemiološki nadzor: z zasnovo in uporabo ERN-EYE registra ter raziskovalnih projektov, ki jih je ustvarila ali spodbudila mreža ERN-EYE

5

Pomagati državam članicam z nezadostnim številom bolnikov: s spobujanjem k pridruženemu partnerstvu, ki zagotavlja popoln dostop do ERN-EYE storitev, z uporabo virtualne očesne klinike EyeClin, ki bo sčasoma olajšala čezmejno posredovanje, z izmenjavami in programi usposabljanja/ izobraževanja.

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: