How to use the speech recognition tool?

ERN-EYE pobuda

Text source: European Commission 

Evropske referenčne mreže (angl. European Reference Networks, ERNs) so edinstvene in inovativne podlage, ki omogočajo sodelovanje med specialisti prek nacionalnih meja. Uporabljajo se za diagnosticiranje in zdravljenje redkih ali nizko prevalentnih kompleksnih bolezni.

Pregled

Zdravstveni sistemi v Evropski uniji si prizadevajo zagotoviti visokokakovostne in stroškovno učinkovite storitve. To je še posebej težko doseči pri redkih oziroma malo razširjenih in kompleksnih boleznih, za katerimi trpi približno 30 milijonov državljanov EU.

Evropske referenčne mreže so virtualne mreže izvajalcev zdravstvenih storitev po vsej Evropi. Želijo spodbuditi razpravo o kompleksnih ali redkih boleznih ali zdravstvenih stanjih, ki zahtevajo visoko specializirano zdravljenje ter združevanje znanja in virov.

Kako sistem deluje

Pri ponovnem pregledu diagnoze pacienta in zdravljenja koordinatorji evropskih referenčnih mrež z uporabo namenske informacijske platforme in telemedicinskih orodij skličejo virtualni svetovalni odbor zdravnikov specialistov z različnih področij.https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/videos/20170309_rt1_04_piha.mp4

Postopek in merila za ustanovitev evropske referenčne mreže in izbiro članov so opredeljeni v zakonodaji EU.

  • Več informacij je na voljo v brošuri

24 mrež

Prve evropske referenčne mreže, ki združujejo več kot 900 visokospecializiranih zdravstvenih enot iz več kot 300 bolnišnic v 26 državah EU, so začele delovati marca 2017. 24 evropskih referenčnih mrež obravnava različna tematska področja, denimo kostna obolenja, rak pri otrocih in imunske pomanjkljivosti.

Zakonodaja

    • Delegirani sklep Komisije (Priloga) o opredelitvi meril in pogojev za izvajalce zdravstvenih storitev in evropske referenčne mreže

    • Izvedbeni sklep Komisije (Priloga) o opredelitvi meril za vzpostavitev in vrednotenje evropskih referenčnih mrežhttps://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/ern_implementingdecision_20140310_en.pdf

    • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1269 z dne 26. julija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/287/EU

Evropske referenčne mreže prejemajo podporo iz več programov financiranja EU, tudi iz programa Zdravje, instrumenta za povezovanje Evrope in programa Obzorje 2020.https://ec.europa.eu/health/programme/policy_enhttps://ec.europa.eu/digi...

Promocijsko gradivo

    • Letak (na voljo v vseh jezikih EU)

Videoposnetki:

Videoposnetki

(All languages here

 

 

(All languages here

 

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: