How to use the speech recognition tool?

Predstavitev sistema za upravljanje kliničnih podatkov bolnikov (angl. Clinical Patient Management System, CPMS)

 

Kontekst

Evropska komisija (Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane, DG SANTE) je v ponedeljek, 20. novembra 2017, sprejela sistem za upravljanje s kliničnimi podatki bolnikov. Gre za spletno aplikacijo, pri kateri lahko zdravstveni delavci iz evropskih referenčnih mrež (angl. European Reference Networks, ERNs) razpravljajo o dejanskih primerih bolnikov. Namen te mreže je povezati izvajalce v ERN mrežah za izboljšanje diagnostike in zdravljenja redkih bolezni oz. kompleksnih bolezni z nizko prevalenco prek nacionalnih meja držav članic v Evropi. Strokovnjaki evropske referenčne mreže za redke očesne bolezni (angl. European Reference Network dedicated to Rare Eye Diseases, ERN-EYE) so oblikovali poseben sistem zbiranja podatkov za potrebe oftalmologov. Zadnja različica je bila objavljena konec leta 2018.

CPMS je varna programska oprema, ki zdravstvenim delavcem omogoča vpis bolnikov z uporabo celovitih podatkovnih modelov. Sistem bo omogočal virtualno posvetovanje prek nacionalnih meja in zagotavljal, da bo potrebno strokovno znanje potovalo k bolniku in ne obratno.

 

 

Where can I find help to use CPMS?

 

Helpdesk

 

CPMS Tutorials

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: