How to use the speech recognition tool?

Zespół zarządzający projektami  & chairs of all working groups 

Zespół zarządzający projektami 

Pr Hélène Dollfus

Koordynator ERN-EYE

HUS, FRANCE

Dorothée Leroux

Kierownik Projektu ERN-EYE

HUS, FRANCE

Ivana Prokic

Scientific Project Manager

HUS, FRANCE

Yann Brelivet

Project Manager for EU program REDgistry

HUS, FRANCE

Sylvia Rudzki

Sekretarz koordynatora ERN-EYE

HUS, FRANCE

Zespół ds. komunikacji

Caroline Iberg

Urzędnik ds. komunikacji

HUS, FRANCE

Claire Edel

Projektant graficzny ERN-EYE

HUS, FRANCE

CPMS Helpdesk

Francesco Rotolo

IT-Specialist 

Help ERN-EYE members for technical problems or questions about the CPMS

HUS, FRANCE

Kierownictwo grupy roboczej 1 (WG1): rzadkie choroby siatkówki

 

Bart Leroy

UG- BELGIUM

 

Michael Larsen

Rigshospitalet Glostrup- DENMARK

Kierownictwo grupy roboczej 2 (WG2): rzadkie choroby neurookulistyczne

 

Steffen Hamann

Copenhagen, DK

Jerome De Seze

HUS, France

Kierownictwo grupy roboczej 3 (WG3): rzadkie choroby okulistyczne wieku  dziecięcego

 

Birgit Lorenz

UKGM- GERMANY

 

Jane Ashworth

MREH-MAHSC- UK

 

Kierownictwo grupy roboczej 4 (WG4): rzadkie choroby przedniego odcinka oka

 

Thomas Reinhard

UMCF- GERMANY

 

Petra Liskova

HPH- CZECH REPUBLIC

Kierownictwo grupy roboczej technicznej (TWG5):Pacjenci słabowidzący, życie codzienne i stowarzyszenia pacjentów

Agnese Suppiej

Center for Retinitis Pigmentosa of the Veneto Region - Camposampiero Hospital

(Azienda ULSS 6 Euganea, Padova, Italy)

 

David Keegan

MMUH - IRELAND

 

Kierownictwo grupy roboczej technicznej (TWG6):Diagnostyka genetyczna

 

Graeme Black

MREH- MAHSC- UK

 

Elfide De Baere

Ghent University Hospital, Belgium

Kierownictwo grupy roboczej technicznej (TWG7):Rejestry i epidemiologia

Christina Fasser

Retina International

 

Kamron Khan

JUH- UK

Kierownictwo grupy roboczej technicznej (TWG8):Badania naukowe

 

Katarina Stingl

EKUT- Germany

 

Camiel Boon

LUMC/AMC - THE NETHERLANDS

Kierownictwo grupy roboczej  technicznej (TWG9):Edukacja, szkolenia i wytyczne

 

Thomas Wheeler-Schilling

EKUT- GERMANY

 

Hélène Dollfus

HUS-FRANCE

Kierownictwo grupy roboczej  technicznej (TWG10):Komunikacja, zarządzanie i jakość

 

Hélène Dollfus

HUS - FRANCE

 

Dorothée Leroux

HUS - FRANCE

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: