Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo doszklistkowej terapii APL-2 z pozorowanymi wstrzyknięciami u pacjentów z zanikiem geograficznym (GA) wtórnym do zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

In tutaj

Próby kliniczne

NCT03525600 Zakończony
Badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo doszklistkowej terapii APL-2 z pozorowanymi wstrzyknięciami u pacjentów z zanikiem geograficznym (GA) wtórnym do zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

A Phase 3, Multi-Center, Randomized, Double-Masked, Sham-Controlled Study to Compare the Efficacy and Safety of Intravitreal Pegcetacoplan Therapy With Sham Injections in Patients With Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-Related Macular Degeneration (AMD)

faza 3
Interwencjonalne

choroba

Typ choroby

Atrofia geograficzna

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

31/08/2018

Data zamknięcia

21/06/2021

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

prywatny

Członkowie zaangażowani

Inni badacze

Dr Philipp Herrmann

namiastka

Niemcy

CPMS i medycyna cyfrowa (TWG10), diagnostyka genetyczna (TWG6), badania (TWG8), rzadkie choroby siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze