Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

PRZYWRACAĆ

In tutaj

Próby kliniczne

NCT03406104 Zakończony
PRZYWRACAĆ

Long-term Follow-up of ND4 LHON Subjects Treated With GS010 Ocular Gene Therapy in the RESCUE or REVERSE Phase III Clinical Trials (RESTORE)

faza 3
Interwencjonalne

choroba

Typ choroby

Badania kliniczne u dzieci

Rozpoznawanie leku sierocego

NA

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

09/01/2018

Data zamknięcia

01/07/2022

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

przemysł

Członkowie zaangażowani

Główni badacze

Dr Catherine Vignal-Clermont

Francja

Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2)
Lider Grupy Roboczej
Zobacz więcej

Inni badacze

Pr Isabelle Audo

Przedstawiciel

Francja

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8 ), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze