Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

In tutaj

Próby kliniczne

NCT02521311 Rekrutacja, aktywny
RECOVER

This trial does use Clemastine fumarat as a remyelinating agent targeting themuscarinic receptor on oligodendrocytes around the optic nerve.

faza 2
Interwencjonalne

choroba

Typ choroby

Dziedziczna choroba siatkówki

Rozpoznawanie leku sierocego

NA

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

28/02/2017

Data zamknięcia

31/08/2024

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

inny

Członkowie zaangażowani

Główni badacze

Dr Axel PETZOLD

Holandia

Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), badania (TWG8)
Zobacz więcej

Inni badacze

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze

HCP: Inni badacze