Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

PIONIER

In tutaj

Próby kliniczne

NCT03326336 Rekrutacja, aktywny
PIONIER

Dose-escalation Study to Evaluate the Safety and Tolerability of GS030 in SubjectsWith Retinitis Pigmentosa (PIONEER).

faza 3
Interwencjonalne

choroba

Typ choroby

barwnikowe zwyrodnienie siatkówki

Rozpoznawanie leku sierocego

Nie

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

23/01/2018

Data zamknięcia

01/05/2024

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

przemysł

Członkowie zaangażowani

Główni badacze

Inni badacze

Pr Isabelle Audo

Przedstawiciel

Francja

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8 ), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze