Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

In tutaj

Próby kliniczne

NCT03975543 Autor nieznany
FENOROD1

Retrospective Natural History Study of Retinitis Pigmentosa.

Obserwacyjny
Obserwacyjny

choroba

Typ choroby

Badania kliniczne u dzieci

barwnikowe zwyrodnienie siatkówki

Rozpoznawanie leku sierocego

NA

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data zamknięcia

31/07/2019

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

przemysł

Członkowie zaangażowani

Inni badacze

Pr Isabelle Audo

Przedstawiciel

Francja

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8 ), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze