Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Obrazowanie siatkówki o wysokiej rozdzielczości (IHR)

In tutaj

Próby kliniczne

NCT04128150 Zakończony
Obrazowanie siatkówki o wysokiej rozdzielczości (IHR)

High Resolution Retina Imaging (IHR)

Obserwacyjny
Interwencjonalne

choroba

Typ choroby

Badania kliniczne u dzieci

barwnikowe zwyrodnienie siatkówki

Rozpoznawanie leku sierocego

Nie

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

01/01/2018

Data zamknięcia

30/01/2024

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

publiczny

Członkowie zaangażowani

Główni badacze

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze