Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

In tutaj

Próby kliniczne

NCT03662386 Rekrutacja, aktywny
GEFIRD

Prospective Analysis of «Genotype-phenotype» Correlations Observed in a LargeCohort of Patients With Hereditary Retinal Dystrophies - GEPHIRD

Obserwacyjny
Obserwacyjny

choroba

Typ choroby

Badania kliniczne u dzieci

Rozpoznawanie leku sierocego

Tak

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

01/09/2018

Data zamknięcia

01/09/2032

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

publiczny

Członkowie zaangażowani

Główni badacze

Inni badacze

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze