Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

In tutaj

Próby kliniczne

NCT05736237 Rekrutacja, aktywny
GENODD

Identification and Verification of Candidate Genes Responsible for Optic Disc Drusen

Obserwacyjny
Obserwacyjny

choroba

Typ choroby

Inne

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

01/05/2023

Data zamknięcia

31/05/2024

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

Publiczne

Członkowie zaangażowani

Główni badacze

Pr Michael LARSEN

Przedstawiciel

Dania

Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), badania naukowe (TWG8), rzadkie choroby siatkówki oczu (WG1)
Lider Grupy Roboczej
Zobacz więcej

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze