Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

In tutaj

Próby kliniczne

NCT03490019 Nieaktywny
BBS

Treatment of Bardet-Biedl-Syndrome With Metformin for Evaluation of a PossibleVisual Improvement.

faza 2
Interwencjonalne

choroba

Typ choroby

Bardet-Biedl

Dziedziczna choroba siatkówki

Badania kliniczne u dzieci

barwnikowe zwyrodnienie siatkówki

Rozpoznawanie leku sierocego

NA

Typ pacjenta

Dorosły

Dzieci

Włączenie / Wykluczenie

Data otwarcia

01/04/2018

Data zamknięcia

01/08/2020

Kryteria przyjęcia :

Więcej

Kryteria wyłączenia :

Więcej

Finansowanie

instytucja narodowa

Członkowie zaangażowani

Główni badacze

Strona dochodzeniowa członka ERN EYE

HCP: Główni badacze