Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Badania kliniczne

Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne oznaczają wszystkie badania prowadzone na ludziach (osobach zdrowych lub chorych). Koncentruje się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy o chorobach, opracowywaniu nowych metod leczenia czy wyrobów medycznych, metod diagnostycznych zapewniających lepszą opiekę nad pacjentem. Jest ściśle uregulowane, podlega określonemu protokołowi badania i jest przeprowadzane tylko pod pewnymi warunkami:

  1. Celem jest poszerzanie wiedzy medycznej.
  2. Prowadzą je kompetentne osoby.
  3. Podejmowane są wszelkie środki mające na celu ochronę osób biorących udział w badaniach.
  4. Uzyskano zezwolenia regulacyjne i podjęto wszelkie niezbędne kroki prawne i etyczne.
  5. Uzyskanie zgody osób biorących udział w badaniu (Legifrance: art. L1121-1 Kodeksu Zdrowia Publicznego).

Istnieją dwa główne typy badań klinicznych:

  1. Badania obserwacyjne (np. badania kohortowe, epidemiologia).
  2. Badania interwencyjne lub badania kliniczne.

Kolory ikon są następujące:

Czarny: zakończone próby
Szary: stan nieznany
Niebieski: próby aktywne i rekrutacyjne
Orange: aktywne i nierekrutujące próby

NCT03001310 Zakończony

Gene Therapy for Achromatopsia (CNGB3)

Interwencjonalne
NCT03144999 Zakończony

Treatment of Advanced Dry Age Related Macular Degeneration With AAVCAGsCD59

Interwencjonalne
2020-000681-42 Rekrutacja, aktywny

Long-term need of ranibizumab injections with or without early targeted peripheral laser photocoagulation for treatment of macular edema due to central retinal vein occlusion

Interwencjonalne
NCT05101148 Aktywny, nie rekrutujący

Phase I Study to Assess the Effect of Food on the PK and Gastrointestinal Tolerability of Selumetinib in Adolescent Children With Neurofibromatosis Type 1 Related Plexiform Neurofibromas

Interwencjonalne
2022-000565-40 Rekrutacja, aktywny

A Phase 2, Randomized, Open-Label, 12-Week Study to Assess the Pharmacodynamics, Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Multiple Doses of GLM101 Administered Intravenously to Adult Participants with PMM2-CDG

Interwencjonalne