Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Badania kliniczne

Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne oznaczają wszystkie badania prowadzone na ludziach (osobach zdrowych lub chorych). Koncentruje się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy o chorobach, opracowywaniu nowych metod leczenia czy wyrobów medycznych, metod diagnostycznych zapewniających lepszą opiekę nad pacjentem. Jest ściśle uregulowane, podlega określonemu protokołowi badania i jest przeprowadzane tylko pod pewnymi warunkami:

  1. Celem jest poszerzanie wiedzy medycznej.
  2. Prowadzą je kompetentne osoby.
  3. Podejmowane są wszelkie środki mające na celu ochronę osób biorących udział w badaniach.
  4. Uzyskano zezwolenia regulacyjne i podjęto wszelkie niezbędne kroki prawne i etyczne.
  5. Uzyskanie zgody osób biorących udział w badaniu (Legifrance: art. L1121-1 Kodeksu Zdrowia Publicznego).

Istnieją dwa główne typy badań klinicznych:

  1. Badania obserwacyjne (np. badania kohortowe, epidemiologia).
  2. Badania interwencyjne lub badania kliniczne.

Kolory ikon są następujące:

Czarny: zakończone próby
Szary: stan nieznany
Niebieski: próby aktywne i rekrutacyjne
Orange: aktywne i nierekrutujące próby

NCT05642312 Rekrutacja, aktywny

A Study to Investigate Vamikibart in Participants With Uveitic Macular Edema (Meerkat)

Interwencjonalne
NCT05536297 Aktywny, nie rekrutujący

Avacincaptad Pegol Open-Label Extension for Patients With Geographic Atrophy

Interwencjonalne
NCT05384249 Rekrutacja, aktywny

Phase 2b Pivotal Study of Izokibep in Non-infectious, Intermediate-, Posterior- or Pan-uveitis

Interwencjonalne
NCT04270747 Zakończony

A Study to Understand Effectiveness and Safety of ABP 938 Compared to Aflibercept (Eylea®) in Patients Suffering With Neovascular Age-related Macular Degeneration [Neovascular (Wet) AMD]

Interwencjonalne
NCT04435366 Zakończony

A Phase 3 Safety and Efficacy Study of Intravitreal Administration of Zimura (Complement C5 Inhibitor)

Interwencjonalne
NCT03364153 Aktywny, nie rekrutujący

Zimura Compared to Sham in Patients With Autosomal Recessive Stargardt Disease (STGD1)

Interwencjonalne
NCT06294613 Rekrutacja, aktywny

A Prospective, Open-label, Single-center, Study of the ACUSURGICAL Luca System for Treatment of Vitreoretinal Diseases

Interwencjonalne
NCT05436665 Rekrutacja, aktywny

The Belgian Endothelial Surgical Transplant of the Cornea (BESTCornea)

Interwencjonalne