Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Badania kliniczne

Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne oznaczają wszystkie badania prowadzone na ludziach (osobach zdrowych lub chorych). Koncentruje się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy o chorobach, opracowywaniu nowych metod leczenia czy wyrobów medycznych, metod diagnostycznych zapewniających lepszą opiekę nad pacjentem. Jest ściśle uregulowane, podlega określonemu protokołowi badania i jest przeprowadzane tylko pod pewnymi warunkami:

  1. Celem jest poszerzanie wiedzy medycznej.
  2. Prowadzą je kompetentne osoby.
  3. Podejmowane są wszelkie środki mające na celu ochronę osób biorących udział w badaniach.
  4. Uzyskano zezwolenia regulacyjne i podjęto wszelkie niezbędne kroki prawne i etyczne.
  5. Uzyskanie zgody osób biorących udział w badaniu (Legifrance: art. L1121-1 Kodeksu Zdrowia Publicznego).

Istnieją dwa główne typy badań klinicznych:

  1. Badania obserwacyjne (np. badania kohortowe, epidemiologia).
  2. Badania interwencyjne lub badania kliniczne.

Kolory ikon są następujące:

Czarny: zakończone próby
Szary: stan nieznany
Niebieski: próby aktywne i rekrutacyjne
Orange: aktywne i nierekrutujące próby

NCT04765345 Aktywny, nie rekrutujący

Rate of Progression of PCDH15-Related Retinal Degeneration in Usher Syndrome 1F (RUSH1F)

Obserwacyjny
NCT04639635 Rekrutacja, aktywny

CNGB1 and Allied Disorders

Obserwacyjny
NCT04796545 Rekrutacja, aktywny

Post-market Clinical Investigation of the SING IMT System, Model NG SI IMT 3X in Patients With End-stage Age-related Macular Degeneration

Interwencjonalne
NCT02686658 Zakończony

Zimura in Participants With Geographic Atrophy Secondary to Dry Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
NCT03525600 Zakończony

Study to Compare the Efficacy and Safety of Intravitreal APL-2 Therapy With Sham Injections in Patients With Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
NCT04276558 Rekrutacja, aktywny

REC 0/​0559 Eye Drops for Treatment of Moderate and Severe Neurotrophic Keratitis in Adult Patients

Interwencjonalne