Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Badania kliniczne

Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne oznaczają wszystkie badania prowadzone na ludziach (osobach zdrowych lub chorych). Koncentruje się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy o chorobach, opracowywaniu nowych metod leczenia czy wyrobów medycznych, metod diagnostycznych zapewniających lepszą opiekę nad pacjentem. Jest ściśle uregulowane, podlega określonemu protokołowi badania i jest przeprowadzane tylko pod pewnymi warunkami:

  1. Celem jest poszerzanie wiedzy medycznej.
  2. Prowadzą je kompetentne osoby.
  3. Podejmowane są wszelkie środki mające na celu ochronę osób biorących udział w badaniach.
  4. Uzyskano zezwolenia regulacyjne i podjęto wszelkie niezbędne kroki prawne i etyczne.
  5. Uzyskanie zgody osób biorących udział w badaniu (Legifrance: art. L1121-1 Kodeksu Zdrowia Publicznego).

Istnieją dwa główne typy badań klinicznych:

  1. Badania obserwacyjne (np. badania kohortowe, epidemiologia).
  2. Badania interwencyjne lub badania kliniczne.

Kolory ikon są następujące:

Czarny: zakończone próby
Szary: stan nieznany
Niebieski: próby aktywne i rekrutacyjne
Orange: aktywne i nierekrutujące próby

NCT02994368 Zakończony

A Multicenter Prospective Observational « Natural History » Study in Patients With Choroideremia

Obserwacyjny
NCT02064569 Zakończony

An open label dose escalation clinical trial to evaluate the safety and the tolerability of gs010 (rAAV2/2-ND4) in patients with leber hereditary optic neuropathy due to mutations in the mitochondrial nadh dehydrogenase 4 gene

Interwencjonalne
2013-005393-22 Zakończony

A Study of the Efficacy and Safety of QLT091001 in Subjects with Inherited Retinal Disease (IRD) Caused by Mutation in Retinal Pigment Epithelium Protein 65 (RPE65) or Lecithin : Retinol Acyltransferase (LRAT)

Interwencjonalne
NCT02303288 Zakończony

Argus® II Retinal Prosthesis System: Post-Market Study

Interwencjonalne