Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

 Polish

How to use the speech recognition tool?

Poprawa opieki na obywatelami UE cierpiacymi na rzadkie choroby oczu

Wizja ERN-EYE jest poświęcona pacjentom UE cierpiącym na rzadkie choroby oczu, ma wnosić wiedzę i doświadczenie w zakresie natychmiastowej i przyszlej najlepszej opieki.

ERN-EYE będzie miała następujące cele realizowane przez zespoły robocze i mędzysektorowe:

1

Ułatwienie poprawy diagnostyki i świadczenia opieki zdrowotnej poprzez strategie elektroniczne opracowane w wirtualnej klinice EyeClin, obejmujące ekspertyzy diagnostyczne, genetyczne i opikuńcze.

2

Ułatwienie mobilności wiedzy specjalistycznej poprzez opracowanie wytycznych, programy edukacyjne, dzielenie się wiedzą specjalistyczną w zakresie systemu EyeClin z ekspertami UE.

3

Wykorzystanie innowacji w naukach medycznych i technologiach poprzez wzmocnienie pozycji badań klinicznych oraz podejście do badań skoncentrowane na pacjencie. 

4

Wzmocnienie badań i nadzoru epidemiologicznego poprzez opracowanie i wykorzystanie rejstru ERN-EYE oraz poprzez oddolne projekty badawcze inicjowane lub stymulowane przez ERN-EYE.

5

Pomoc państwom członkowskim z niewystarczającą liczbą pacjentów poprzez promowanie partnerów stowarzyszonych z pełnym dostępem do usług ERN-EYE, poprzez wykorzystanie EyeClin, ułatwienie skierowania pacjenta za granicę oraz poprzez programy szkoleniowe/edukacyjne.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: