Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Doktor Axel PETZOLD

In tutaj

Informacje o członku

Dr Axel PETZOLD

Holandia

Grupy robocze): Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), badania (TWG8)

Zespół zarządzający

Dr Camiel BOON

Holandia

Rzadkie choroby przedniego odcinka oka (WG4), diagnostyka genetyczna (TWG6), integracja narodowa (TWG9), rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), rejestry i epidemiologia (TWG7), badania (TWG8), rzadkie choroby siatkówki oczu (WG1)
Lider Grupy Roboczej
Zobacz więcej

Dr Lucas Wenninger

Holandia

Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2)
Zobacz więcej

Centrum HCP

LUMC/AMC to nowoczesne uniwersyteckie centra medyczne zajmujące się badaniami, edukacją i opieką nad pacjentem, o wysokim profilu jakościowym i silnym zapleczu naukowym...

skontaktuj się

Leiden University Medical Center/Academic Medical Center Amsterdam, Netherlands

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Netherlands

Badania kliniczne

NCT01521793 Zakończony

Repeated Treatments of QLT091001 in Subjects With Leber Congenital Amaurosis orRetinitis Pigmentosa (Extension of Study RET IRD 01)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

Publikacje naukowe

Multirater Validation of Peripapillary Hyperreflective Ovoid Mass-like Structures (PHOMS)

Przeprowadziliśmy proces konsensusu Delphi, aby opracować spójną i udoskonaloną definicję PHOMS z jasnymi zasadami dotyczącymi natury PHOMS...

Applying a genetic risk score model to enhance prediction of future multiple sclerosis diagnosis at first presentation with optic neuritis

Nowe narzędzie do badania ryzyka genetycznego, które może pomóc w wcześniejszym diagnozowaniu stwardnienia rozsianego (SM), mogłoby uchronić młodych ludzi przed utratą wzroku, aby rozpocząć...

Diagnosis and classification of optic neuritis

Nie ma zgody co do klasyfikacji zapalenia nerwu wzrokowego, a dokładne kryteria diagnostyczne nie są...

Retinal layer segmentation in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis

Największe i najbardziej wyraźne różnice między oczami osób chorych na stwardnienie rozsiane a oczami kontrolnymi stwierdzono w okołobrowkowej części RNFL...

Case for a new corticosteroid treatment trial in optic neuritis: review of updated evidence

W niniejszej opinii dokonaliśmy przeglądu opublikowanych dowodów dotyczących stosowania kortykosteroidów w leczeniu...