Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Doktor Katarzyna Nowomiejska

In tutaj

Informacje o członku

Dr Katarzyna Nowomiejska

Przedstawiciel

Polska

Grupy robocze): Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), Badania (TWG8), Integracja narodowa (TWG9)

Zespół

Centrum HCP

Lubelski Uniwersytet Medyczny ma swoje początki w roku 1944 w Lublinie. Uczelnia uzyskała autonomię w 1950 roku. Z biegiem lat pojawiły się nowe...

skontaktuj się

Medical University of Lublin, Lublin, Poland

Department of General OphthalmologyMedical University in Lublinul. Chmielna 1
20-079 Lublin
Poland

Badania kliniczne

NCT06070467 Nie rekrutacja

Holistic Mixed Approaches to Capture the Real Life of Children With Rare Eye Diseases

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche

Publikacje naukowe

Multirater Validation of Peripapillary Hyperreflective Ovoid Mass-like Structures (PHOMS)

Przeprowadziliśmy proces konsensusu Delphi, aby opracować spójną i udoskonaloną definicję PHOMS z jasnymi zasadami dotyczącymi natury PHOMS...

The need for widely available genomic testing in rare eye diseases: an ERN‑EYE position statement

ERN-EYE promuje dostęp do badań genetycznych w regionie RED i podkreśla potrzebę kliniczną oraz znaczenie badań genetycznych w...

Residual Attention Network for distinction between visible optic disc drusen and healthy optic discs

W tym badaniu autorzy proponują nowe rozwiązanie umożliwiające rozróżnienie przypadków zdrowych i pacjentów z druzami tarczy nerwu wzrokowego (ODD) z wykorzystaniem uwagi resztkowej...

Identification of the RPGR Gene Pathogenic Variants in a Cohort of Polish Male Patients with Retinitis Pigmentosa Phenotype

Jest to pierwsze w Polsce badanie przesiewowe mutacji RPGR wykazujące częstość występowania na poziomie 18% mutacji chorobotwórczych RPGR i prawdopodobnych wariantów chorobotwórczych w...

DNAJC30 Gene Variants Are a Frequent Cause of a Rare Disease: Leber Hereditary Optic Neuropathy in Polish Patients

Wyniki naszego badania sugerują, że sekwencjonowanie pojedynczego eksonu metodą Sangera DNAJC30 gen powinien być metodą z wyboru stosowaną do identyfikacji...

Vascular Changes in the Macula of Patients after Previous Episodes of Vision Loss Due to Leber Hereditary Optic Neuropathy and Non-Arteritic Ischemic Optic Neuropathy

Powierzchowna perfuzja i struktura plamki żółtej oceniane za pomocą OCT-A są zaburzone zarówno w przypadku przewlekłego LHON, jak i NA-AION, ale bardziej w oczach LHON...