Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Pr Carel HOYNG

In tutaj

Informacje o członku

Pr Carel HOYNG

Przedstawiciel

Holandia

Grupy robocze): Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1), diagnostyka genetyczna (TWG6), rejestry i epidemiologia (TWG7), badania (TWG8)

Zespół

Dr Lonneke HAER-WIGMAN

Holandia

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Centrum HCP

Głównym celem jest wywarcie znaczącego wpływu na opiekę zdrowotną. Misję tę realizują: Uniwersyteckie centrum medyczne w Radboud (Radboudumc, w...

skontaktuj się

Radboud university medical center, Nijmegen, Netherlands

Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Netherlands

Badania kliniczne

NCT05537220 Aktywny, nie rekrutujący

NAC Attack, A Phase III, Multicenter, Randomized, Parallel, Double Masked, Placebo-Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of Oral N-Acetylcysteine in Patients With Retinitis Pigmentosa

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT05158296 Aktywny, nie rekrutujący

A Double-Masked, Randomized, Controlled, Multiple-Dose Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of Ultevursen in Subjects With Retinitis Pigmentosa (RP) Due to Mutations in Exon 13 of the USH2A Gene (Sirius)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT05698316 Rekrutacja, aktywny

A Collaborative Resource of Heidelberg Multimodal Imaging of Intermediate and Early Atrophic AMD Cases to Study Prediction of Disease Progression: (INTERCEPT-AMD)

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT05633576 Zakończony

Steroid Eye Drops Versus Placebo Eye Drops in Chronic Central Serous Chorioretinopathy Trial (PICS Trial)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04671433 Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Randomized, Controlled Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04794101 Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Follow-up Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03913143 Aktywny, nie rekrutujący

A double-masked, randomized, controlled, multiple-dose study to evaluate the efficacy, safety, tolerability and systemic exposure of QR-110 in Subjects with Leber’s Congenital Amaurosis (LCA) due to c.2991+1655A>G mutation (p.Cys998X) in the CEP290 gene (Illuminate).

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03584165 Rekrutacja, aktywny

A Long-term Follow-up Study to Evaluate the Safety and efficacy of Retinal Gene Therapy in Subjects with choroideremia treated previously with Adeno-Associated Viral Vector Encoding Rab Escort Protein-1 (AAV2-REP1) in an Antecedent Study.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03079141 Autor nieznany

Half-dose photodynamic therapy versus eplerenone treatment in chronic centralserous chorioretinopathy.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT02771379 Zakończony

A Non-interventional Study of Clinical Experience in Patients Prescribed Raxone® for the Treatment of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy (LHON).

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04770545 Aktywny, nie rekrutujący

A Phase 3, Open-Label, Multicenter, Extension Study to Evaluate the Long-Term Safety and Efficacy of Pegcetacoplan in Subjects With Geographic Atrophy Secondary to Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04765345 Aktywny, nie rekrutujący

Rate of Progression of PCDH15-Related Retinal Degeneration in Usher

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche

Publikacje naukowe

Novel Clinical Observations and Genetic Spectrum in 340 Patients

U większości pacjentów XLRS wykazywało powolne pogarszanie się, począwszy od drugiej dekady życia, co sugeruje optymalne okno możliwości dla…

Outcome of Cataract Surgery in Patients With Retinitis Pigmentosa

Ocena wizualnych wyników operacji zaćmy u pacjentów z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki...

The Natural History of Leber Congenital Amaurosis and ConeeRod Dystrophy Associated with Variants in the GUCY2D Gene

Wrodzona ślepota Lebera związana z GUCY2D spowodowała ciężkie wrodzone zaburzenia widzenia ze stosunkowo nienaruszoną anatomią plamki w badaniu dna oka.

Repeatability of Quantitative Autofluorescence Imaging in a Multicenter Study Involving Patients With Recessive Stargardt Disease 1

Static Perimetry in the Rate of Progression in USH2A-related Retinal Degeneration (RUSH2A) Study: Assessment Through 2 Years

Ilościowe pomiary SP znacznie spadły w ciągu 2 lat w przypadku chorób siatkówki związanych z USH2A...

Efficacy of Carbonic Anhydrase Inhibitors on Cystoid Fluid Collections and Visual Acuity in Patients with X-Linked Retinoschisis

Nasze dane wskazują, że leczenie (doustnym) CAI może być korzystne w krótkotrwałym leczeniu CFC u pacjentów z...

Central serous chorioretinopathy: Towards an evidence-based treatment guideline

Do chwili obecnej nie osiągnięto konsensusu w sprawie klasyfikacji CSC i zaproponowano szeroką gamę interwencji, odzwierciedlających...