Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Doktor Philipp Herrmann

In tutaj

Informacje o członku

Dr Philipp Herrmann

namiastka

Niemcy

Grupy robocze): Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1), diagnostyka genetyczna (TWG6), badania (TWG8), CPMS i medycyna cyfrowa (TWG10)

Zespół

Centrum HCP

Oddział chorób oczu zajmuje się pełnym zakresem chirurgicznych operacji okulistycznych i oferuje opiekę, wszystkie najnowocześniejsze badania i...

skontaktuj się

University of Bonn, Germany

Ernst-Abbe-Strasse 2
53127 Bonn
Germany

Badania kliniczne

NCT05698316 Rekrutacja, aktywny

A Collaborative Resource of Heidelberg Multimodal Imaging of Intermediate and Early Atrophic AMD Cases to Study Prediction of Disease Progression: (INTERCEPT-AMD)

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT01835002 Zakończony

This is a single-arm open label interventional safety trial with RP patients, who receive weekly TES for 6 months on 1 eye followed by observation for another 6 months without stimulation. The primary outcome measure is safety, indicated by the frequency and severity of adverse events.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
2018-001496-20 Rekrutacja, aktywny

Clinical trials for A multi-national, multi-centre, double-masked, placebo-controlled proof of concept trial to evaluate the safety and efficacy of oral Soraprazan in Stargardt Phase 2, disease SMR-3438, Katairo

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03584165 Rekrutacja, aktywny

A Long-term Follow-up Study to Evaluate the Safety and efficacy of Retinal Gene Therapy in Subjects with choroideremia treated previously with Adeno-Associated Viral Vector Encoding Rab Escort Protein-1 (AAV2-REP1) in an Antecedent Study.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT02410122 Zakończony

The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4: PROM1-Related Macular Dystrophy (ProgStar-4).

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT05811351 Rekrutacja, aktywny

A Phase 2b, Randomized, Double-masked, Multicenter, Dose-ranging, Sham-controlled Clinical Trial to Evaluate Intravitreal JNJ-81201887 (AAVCAGsCD59) Compared to Sham Procedure for the Treatment of Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-related Macular Degeneration (AMD)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03364153 Aktywny, nie rekrutujący

A Phase 2b Randomized, Double-masked, Controlled Trial to Establish the Safety and Efficacy of Zimura™ (Complement C5 Inhibitor) Compared to Sham in Subjects With Autosomal Recessive Stargardt Disease

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04435366 Zakończony

A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double Masked, Sham- Controlled Clinical Trial to Assess the Safety and Efficacy of Intravitreal Administration of Zimura (Complement C5 Inhibitor) in Patients With Geographic Atrophy Secondary to Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT05384249 Rekrutacja, aktywny

A Phase 2b Pivotal Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Izokibep in Subjects With Non-infectious, Intermediate-, Posterior- or Pan-uveitis

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03525600 Zakończony

A Phase 3, Multi-Center, Randomized, Double-Masked, Sham-Controlled Study to Compare the Efficacy and Safety of Intravitreal Pegcetacoplan Therapy With Sham Injections in Patients With Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-Related Macular Degeneration (AMD)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04770545 Aktywny, nie rekrutujący

A Phase 3, Open-Label, Multicenter, Extension Study to Evaluate the Long-Term Safety and Efficacy of Pegcetacoplan in Subjects With Geographic Atrophy Secondary to Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
DRKS00023562 Rekrutacja, aktywny

Evaluation of the effectiveness of transcorneal electrostimulation in patients with retinitis pigmentosa - a multicenter, prospective, randomized, controlled and double-blind study on behalf of the G-BA

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT06070467 Nie rekrutacja

Holistic Mixed Approaches to Capture the Real Life of Children With Rare Eye Diseases

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche

Publikacje naukowe

Repeatability of Quantitative Autofluorescence Imaging in a Multicenter Study Involving Patients With Recessive Stargardt Disease 1