Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

 Polish

How to use the speech recognition tool?

Komitet doradczy ds. pacjentów i rodzin (PaFAC)

Pacjenci i przedstawiciele pacjentów są w pełni zaangażowani w ERN-EYE

EURORDIS, europejskie konsorcjum stowarzyszeń pacjentów powstało z inicjatywy ERN-EYE. W zeszłym roku utworzyli Europejskie Grupy Rzeczników Pacjentów w każdej ERN.

W ERN-EYE wszyscy przedstawiciele pacjentów, ePAG lub nie, utworzyli Komitet Doradczy Pacjenta i Rodziny (PaFAC). W skład tej rady wchodzi 2 przedstawicieli pacjentów, którzy są częścią rady zarządzającej.

 

Eurordis

 

Eurordis

Eurordis jest pozarządowym, kierowanym przez pacjentów sojuszem organizacji pacjentów reprezentującym 755 organizacji pacjentów cierpiących na choroby rzadkie w 67 krajach.

CEO : Yann Le Cam

Prezydent: Terkel Andersen

Wice Prezydent: Avril Daly

 

 www.eurordis.org

 logo Epag

Członkowie ERN-EYE ePAG

Europejska Grupa Rzeczników Pacjentów

Członkowie ePAG:

Dominique Sturz
Gaëlle Jouanjan
Michael Laengsfeld
Paula Morandi
Russel Wheeler
Petia Stratieva

 

 

 

 

Przedstawiciele zarządzie

2 członkowie PaFAC są przedstawicielami w zarządzie ERN-EYE

Przedstawiciele 2019 :


Christina Fasser 

Russel Wheeler

 

 

Zaangażowanie pacjentów w powstanie ERN-EYE trwało wiele lat.

Ta historia została zaprezentowana podczas trzeciej konferencji ERN w Wilnie przez Avril Daly, wiceprezydenta Eurordis oraz przewodniczącą Retina International.

 

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: