Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Szpital Uniwersytecki w Padwie, Padwa, Włochy

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

Szpital Uniwersytecki w Padwie to szpital uniwersytecki (Policlinico) na 1.200 łóżek. Posiada laboratorium o powierzchni 30.000 2 m1999, które oferuje wszystkie dyscypliny biomedyczne oraz usługi laboratoryjne z zakresu genetyki i metabolizmu, które posiadają certyfikat CE do diagnostyki rzadkich chorób oczu. Uniwersytet w Padwie jest drugim najstarszym uniwersytetem w Europie. Departament Zdrowia Kobiet i Dzieci (DSDB) to kompendium multidyscyplinarnych umiejętności obejmujących cały zakres zaburzeń pediatrycznych. Opieka nad dziećmi z rzadkimi chorobami oczu sprawowana jest w ramach Regionalnego Centrum ds. Słabowidzenia w zakresie pediatrii, neuroftalmologii i okulistyki dziecięcej oraz immunologicznych chorób oczu. Pacjenci z rzadkimi chorobami oczu mogą korzystać z pełnego spektrum specjalizacji pediatrycznych, w tym pediatrycznych zaburzeń metabolicznych, neurologicznych i reumatologicznych. Regionalne Centrum ds. Słabowidzących Dzieci zostało utworzone przez Region Veneto w 2003 r. i potwierdzone w 4095 r. Uchwałą nr. 2003/284, zgodnie z włoską ustawą krajową 1997/XNUMX „Przepisy dotyczące zapobiegania ślepocie i rehabilitacji wzroku”, jest to Centrum Orphanet. Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami posiadają certyfikaty w ramach Międzyregionalnego Rejestru Chorób Rzadkich Regionu Veneto, intranetowej platformy HTTPS udostępnianej przez dziewięć regionów Włoch i zarządzanej przez Uniwersytet w Padwie, która zapewnia pacjentom z rzadkimi chorobami oczu określone korzyści dzięki niskiej i udostępniającej bazie danych do włączenia do badań terapeutycznych. Pełne spektrum diagnostyki i opieki okulistycznej, w tym chirurgii oka, zapewniane jest dzięki połączeniu z Kliniką Okulistyki Dorosłych (część sieci Centrum EVI). Obiekty badawcze o wysokim standardzie są połączone z Wydziałem Lekarskim uniwersytetów w Padwie i Ferrarze. Ścisła współpraca z Fundacją Roberta Hollmana, której misją jest wspieranie rozwoju dzieci z ultrasłabym wzrokiem, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zasobów fizycznych, psychicznych i społecznych.

Zdjęcie: Lorenzovitti

Kontakt

University Hospital of Padova, Padova, Italy

Via Nicolò Giustiniani, 2
35128 Padova
Italy

Zespół

Pr Elisabetta PILOTTO

Przedstawiciel

Włochy

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby okulistyczne dziecięce (WG3), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Enrica CONVENTO

Włochy

Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Rzadkie choroby okulistyczne dziecięce (WG3)
Zobacz więcej

Dr Giacomo MIGLIONICO

Włochy

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT01756456 - Ukończono

Evaluation of safety and efficacy of r-hNGF in patients with stage 2 and 3 Neurotrophic Keratitis (REPARO).

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche