Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Szpital Uniwersytecki Cruces (Szpital Universitario Cruces), Hiszpania

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces to organizacja świadcząca usługi zintegrowane, w skład której wchodzi 11 oddziałów podstawowej opieki zdrowotnej (w tym 29 ośrodków zdrowia) oraz szpital uniwersytecki w Cruces. Ten szpital trzeciego stopnia zapewnia pomoc zdrowotną jako ośrodek referencyjny w Kraju Basków (Hiszpania) i poza nim.
W 2008 roku hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło Klinikę Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Cruces jako Krajowe Centrum Referencyjne (CSUR) w zakresie Kompleksowej Rekonstrukcji Powierzchni Oka i Keratoprotez. Od tego czasu przyjmujemy na leczenie pacjentów z całego kraju z powodu ciężkich schorzeń rogówki i spojówki (oparzenia chemiczne, zespoły autoimmunologiczne itp.).
Sekcja Rogówki i Powierzchni Oka tej Kliniki jest pionierem we wprowadzaniu nowych technik chirurgicznych: przeszczepiania błony owodniowej (2000), chirurgii przedniego blaszkowatego przeszczepu rogówki (2003), tylnego przeszczepu rogówki czy chirurgii śródbłonkowej, zarówno DSAEK (2006), jak i DMEK (2008). Ponadto od 2006 roku wykonujemy kompleksowe rekonstrukcje powierzchni oka z wykorzystaniem sztucznych rogówek (keratoprotez), będąc Centrum, które wszczepiło większość keratoprotez w hiszpańskim Narodowym Systemie Zdrowia.
Celem tej Sekcji jest dalsze świadczenie kompleksowej i spersonalizowanej pomocy o najwyższej jakości, zarówno z ludzkiego, jak i technicznego i naukowego punktu widzenia.
Poza funkcją opiekuńczą, kadra medyczna Oddziału Rogówki Szpitala Uniwersyteckiego Cruces prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą. Przyjmujemy mieszkańców Okulistyki i lekarzy z całej Hiszpanii w celu ich specjalistycznego szkolenia w tej dyscyplinie. Pracownicy sekcji Rogówki wielokrotnie wypowiadali się ustnie na spotkaniach krajowych i międzynarodowych, publikowali prace kliniczne i badawcze w międzynarodowych czasopismach o wysokim współczynniku wpływu. Od ponad dziesięciu lat prowadzimy dwa kierunki badań, we współpracy z Wydziałem Biologii Komórki i Histologii Wydziału Medycyny Uniwersytetu Kraju Basków (UPV/EHU), związane z ponownym nabłonkiem rogówki i łodygą Ekspansja komórkowa rąbka twardówkowo-rogówkowego, od chwili założenia uczestnicząca w Grupie Badań Okulistycznych Begiker Instytutu Badawczego BioCruces.

Zdjęcie: Zarateman

Kontakt

University Hospital Cruces (Hospital Universitario Cruces), Spain

Plaza de Cruces, S/N
48903 Barakaldo
Spain

Zespół zarządzający

Dr JAIME ETXEBARRIA

Przedstawiciel

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4)
Zobacz więcej

BEATRIZ DE LUIS

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4)
Zobacz więcej

Dr RAQUEL FEIJOO

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4)
Zobacz więcej

Dr NEREA MARTINEZ

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4)
Zobacz więcej

Dr ANA ORIVE

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4)
Zobacz więcej

Dr ALAITZ SANTAMARIA

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT05566795 - Rekrutacja, Aktywność

A Phase 3, Randomized, International Multicenter Trial of DAY101 Monotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy in Patients with Pediatric Low-Grade Glioma Harboring an Activating RAF Alteration Requiring First-Line Systemic Therapy

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04276558 - Rekrutacja, Aktywność

Efficacy, Safety and Pharmacokinetics of 3 Doses of REC 0/0559 Eye Drops for the Treatment of Stage 2 (Moderate) and 3 (Severe) Neurotrophic Keratitis in Adult Patients

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT01756456 - Ukończono

Evaluation of safety and efficacy of r-hNGF in patients with stage 2 and 3 Neurotrophic Keratitis (REPARO).

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche