Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Centrum Szpitala Uniwersyteckiego w Zagrzebiu – Uniwersytecki Oddział Okulistyki – Oddział Tylnych Chorób Oka – Centrum referencyjne ds. chorób witreoretinalnych Ministerstwa Zdrowia Republiki Chorwacji

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Powiązane

Centrum HCP

Centrum Szpitala Uniwersyteckiego w Zagrzebiu jest największą instytucją zdrowia w Republice Chorwacji, biorąc pod uwagę liczbę i różnorodność świadczonych usług zdrowotnych. Nasz szpital codziennie zapewnia podstawową opiekę i wysoce zaawansowane procedury medyczne użytkownikom opieki zdrowotnej z Chorwacji i zagranicy. Wysokie wykształcenie akademickie naszych pracowników pozwala nam zajmować się szerokim spektrum zagadnień zdrowotnych, ze szczególnym naciskiem na interdyscyplinarne i indywidualne podejście do każdego użytkownika.
Oprócz zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej, na bieżąco śledzimy najnowsze metody leczenia, które wdrażamy w codziennej pracy, zgodnie ze ścisłymi kryteriami naukowymi. Świadczy o tym fakt, że nasz szpital jest bazą dla 70 ośrodków referencyjnych Ministerstwa Zdrowia Republiki Chorwacji, których zadaniem jest ciągłe monitorowanie i systematyczne promowanie poszczególnych dziedzin medycyny w naszym kraju.
Dokładamy wszelkich starań, aby kształcić naszych obecnych i przyszłych pracowników, co później tworzy największą bazę edukacji klinicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Zagrzebiu i Uniwersytetu Stosowanych Nauk o Zdrowiu. Status Centralnego Szpitala Państwowego przyznany Uniwersyteckiemu Centrum Szpitalnemu Zagrzebia przez Ministra Zdrowia jest ogromnym wyrazem uznania, ale i wskazówką do dalszych działań mających na celu utrzymanie i doskonalenie jakości naszych usług.

Zdjęcie: Suradnik13

Kontakt

University Hospital Centre Zagreb – University Department of Ophthalmology – Division of posterior eye diseases – Center of reference for vitreoretinal diseases of Ministry of Health of the Republic Croatia

Kišpatićeva ul. 12
10000 Zagreb
Croatia

Zespół zarządzający