Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Uniwersyteckie centrum medyczne Radboud, Nijmegen, Holandia

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

Głównym celem jest wywarcie znaczącego wpływu na opiekę zdrowotną. Misję tę realizują: Uniwersyteckie centrum medyczne w Radboud (w skrócie Radboudumc) oferuje pacjentom najlepszą opiekę kliniczną i skierowanie oraz odgrywa ważną rolę społeczną w zwiększaniu i dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Chce przejąć inicjatywę lub przynajmniej aktywnie przyczynić się do rozwoju niezawodnej, innowacyjnej i niedrogiej opieki zdrowotnej. Koncentruje się na zdrowiu człowieka i społeczeństwa w Holandii i za granicą.

Dostarczanie weryfikowalnej wysokiej jakości
Oferujemy partycypacyjną i spersonalizowaną opiekę zdrowotną
Efektywne wykorzystanie naszych zasobów
Uczestnictwo w zrównoważonych, profesjonalnych sieciach w każdym obszarze

Oddział okulistyczny szpitala Radboudumc jest wiodącym ośrodkiem trzeciego stopnia zajmującym się różnymi chorobami oczu i wiodącym ekspertem w leczeniu i leczeniu chorób siatkówki. Oprócz codziennej opieki klinicznej zajmujemy się badaniami nad chorobami siatkówki. Głównymi celami naszych badań jest lepsze zrozumienie podstaw molekularnych tych chorób oraz opracowanie nowych urządzeń diagnostycznych i terapii.
Dział Genetyki Człowieka w Radboudumc prowadzi przełomowe badania nad związkiem między genami i chorobami. Opieka nad pacjentem (oddział genetyki klinicznej) i diagnostyka genetyczna (podział genomu) prowadzona w ramach Zakładu Genetyki Człowieka prowadzona jest przez oficjalne i cenione Centrum Genetyki Klinicznej.

Zdjęcie: .Koen

Kontakt

Radboud university medical center, Nijmegen, Netherlands

Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Netherlands

Zespół zarządzający

Pr Carel HOYNG

Przedstawiciel

Holandia

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Pr Frans Cremers

Holandia

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT05537220 - Aktywny, nie rekrutujący

NAC Attack, A Phase III, Multicenter, Randomized, Parallel, Double Masked, Placebo-Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of Oral N-Acetylcysteine in Patients With Retinitis Pigmentosa

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT05158296 - Aktywny, nie rekrutujący

A Double-Masked, Randomized, Controlled, Multiple-Dose Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of Ultevursen in Subjects With Retinitis Pigmentosa (RP) Due to Mutations in Exon 13 of the USH2A Gene (Sirius)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT05698316 - Rekrutacja, Aktywność

A Collaborative Resource of Heidelberg Multimodal Imaging of Intermediate and Early Atrophic AMD Cases to Study Prediction of Disease Progression: (INTERCEPT-AMD)

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT05633576 - Ukończono

Steroid Eye Drops Versus Placebo Eye Drops in Chronic Central Serous Chorioretinopathy Trial (PICS Trial)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04671433 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Randomized, Controlled Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04794101 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Follow-up Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04127006 - Aktywny, nie rekrutujący

Rate of Progression in EYS Related Retinal Degeneration (Pro-EYS).

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03913143 - Aktywny, nie rekrutujący

A double-masked, randomized, controlled, multiple-dose study to evaluate the efficacy, safety, tolerability and systemic exposure of QR-110 in Subjects with Leber’s Congenital Amaurosis (LCA) due to c.2991+1655A>G mutation (p.Cys998X) in the CEP290 gene (Illuminate).

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03584165 - Rekrutacja, Aktywność

A Long-term Follow-up Study to Evaluate the Safety and efficacy of Retinal Gene Therapy in Subjects with choroideremia treated previously with Adeno-Associated Viral Vector Encoding Rab Escort Protein-1 (AAV2-REP1) in an Antecedent Study.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03079141 - Nieznany

Half-dose photodynamic therapy versus eplerenone treatment in chronic centralserous chorioretinopathy.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT02771379 - Ukończono

A Non-interventional Study of Clinical Experience in Patients Prescribed Raxone® for the Treatment of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy (LHON).

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04770545 - Aktywny, nie rekrutujący

A Phase 3, Open-Label, Multicenter, Extension Study to Evaluate the Long-Term Safety and Efficacy of Pegcetacoplan in Subjects With Geographic Atrophy Secondary to Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04765345 - Aktywny, nie rekrutujący

Rate of Progression of PCDH15-Related Retinal Degeneration in Usher

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche