Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Centrum Medyczne Uniwersytetu w Lejdzie/Akademickie Centrum Medyczne Amsterdam, Holandia

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

LUMC/AMC to nowoczesne uniwersyteckie centra medyczne zajmujące się badaniami, edukacją i opieką nad pacjentem, o wysokim profilu jakościowym i silnej orientacji naukowej. Jej unikalna praktyka badawcza, począwszy od podstawowych badań medycznych po stosowane badania kliniczne, plasuje LUMC/AMC w światowej czołówce. Dzięki temu LUMC / AMC może oferować opiekę nad pacjentami i edukację zgodną z najnowszymi międzynarodowymi spostrzeżeniami i standardami, a także pomaga udoskonalać medycynę i opiekę zdrowotną zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Zdjęcie: Steven Lek

LUMC/AMC pełni funkcję centrów wiedzy na tematy z zakresu zdrowia publicznego mającego wpływ na społeczeństwo, pełni funkcję dyrektywną w regionie oraz pełni funkcję ośrodków kształcenia ustawicznego i dokształcania personelu medycznego.

LUMC/AMC to centra wiedzy specjalistycznej w zakresie rzadkich chorób oczu, prowadzące aktywne badania kliniczne i podstawowe na ten temat. Baza danych okulistycznych AMC należy do największych na świecie.

Kontakt

Leiden University Medical Center/Academic Medical Center Amsterdam, Netherlands

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Netherlands

Zespół

Dr Camiel BOON

Przedstawiciel

Holandia

Rzadkie choroby przedniego odcinka oka (WG4), diagnostyka genetyczna (TWG6), integracja narodowa (TWG9), rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), rejestry i epidemiologia (TWG7), badania (TWG8), rzadkie choroby siatkówki oczu (WG1)
Lider Grupy Roboczej
Zobacz więcej

Dr Axel PETZOLD

Holandia

Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr Lucas Wenninger

Holandia

Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT05537220 - Aktywny, nie rekrutujący

NAC Attack, A Phase III, Multicenter, Randomized, Parallel, Double Masked, Placebo-Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of Oral N-Acetylcysteine in Patients With Retinitis Pigmentosa

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT04671433 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Randomized, Controlled Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04794101 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Follow-up Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03079141 - Nieznany

Half-dose photodynamic therapy versus eplerenone treatment in chronic centralserous chorioretinopathy.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche