Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Szpital Clinico Universitario de Valladolid, Hiszpania

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

Głównym potencjałem tego dostawcy jest współpraca z IOBA (Instytutem Oczu) Uniwersytetu w Valladolid, wspierana ramowymi i szczegółowymi umowami pomiędzy Regionalną Służbą Zdrowia (Sacyl) a Uniwersytetem.
Jedną z mocnych stron tej unii jest jej potencjał badawczy osiągający poziom doskonałości. Dlatego IOBA jest zorientowana na badania translacyjne w naukach o widzeniu, których pierwszymi odbiorcami są pacjenci Hospital Clinico Universitario. Poza tym IOBA ma tę zaletę, że oferuje usługi dla słabowidzących, które nie wchodzą w zakres krajowego systemu opieki zdrowotnej.
Również ten dostawca jest w kontakcie z „Krajowym Obserwatorium Rzadkich Chorób Ocznych”, założonym przez 24 hiszpańskie organizacje pacjentów, mającym swoją oficjalną stronę internetową na Uniwersytecie i współpracującym z Krajowym Rejestrem Chorób Rzadkich Narodowego Instytutu Zdrowia Carlosa III. głównym celem tego nowego modelu opieki zdrowotnej jest włączenie punktu widzenia pacjentów do systemu opieki zdrowotnej, tak aby ich opieka była kompleksowa i skoordynowana, a także aby mogli przyjąć większą rolę i większą odpowiedzialność w leczeniu swojej choroby. Z drugiej strony Istotną przewagą konkurencyjną Hospital Clinico Universitario jest jego jakość jako szpitala „klinicznego”, ponieważ dzięki solidnemu połączeniu funkcji akademickiej i zdrowotnej stanowi doskonałe środowisko do nauczania, jak się uczyć, dla innowacji i badań. Na Oddziale Okulistycznym Szpitala znajdują się dwie krajowe jednostki referencyjne okulistyczne Narodowego Systemu Zdrowia, będące wyjątkową instytucją w regionie Kastylia i Leon. Fakt ten ma większe znaczenie w Valladolid, gdzie znajduje się IOBA i Wydział Lekarski, najstarszy w Hiszpanii, oraz jego prestiżowe dziedzictwo. Z tego powodu pracujemy w instytucie badawczym w szpitalach w Valladolid, przy wsparciu grup doskonałości i przy wsparciu pomoc Ministerstwa Zdrowia i Regionalnej Służby Zdrowia (Sacyl) w celu podniesienia jakości badań biosanitarnych i poprawy ich pozycji w kraju i za granicą. Doskonałość, przywództwo, innowacyjność, praca zespołowa i duch przedsiębiorczości to wartości, które przenikają organizację zdrowotną Kastylii y León oraz ze Hospital Clinico Universitario de Valladolid i IOBA pracujemy z entuzjazmem i iluzją, aby je ulepszyć i zwiększyć.

Zdjęcie: Rodelar

Kontakt

Hospital Clinico Universitario de Valladolid, Spain

Av. Ramón y Cajal, 3
47003 Valladolid
Spain

Zespół zarządzający

Dr Salvador Pastor-Idoate

Przedstawiciel

Hiszpania

Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby okulistyczne dziecięce (WG3), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Jose Maria Herreras-Cantalapiedra

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4), Integracja narodowa (TWG9), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr Lidia Cocho Archiles

Hiszpania

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4), Integracja narodowa (TWG9), Rejestry i epidemiologia (TWG7)
Zobacz więcej

Pr Rosa Coco

Hiszpania

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Integracja narodowa (TWG9), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Ruben Cuadrado Asensio

Hiszpania

Grupy pacjentów i osób słabowidzących (TWG5), Integracja narodowa (TWG9)
Zobacz więcej

Dr Maria Isabel Lopez Galvez

Hiszpania

Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Laura Mena Garcia

Hiszpania

Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr Marta Para Prieto

Hiszpania

Integracja Narodowa (TWG9), Chorób Rzadkich Neurookulistyki (WG2)
Zobacz więcej

Dr Jose Carlos Pastor Jimeno

Hiszpania

Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby okulistyczne dziecięce (WG3), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Asuncion Pino Vazquez

Hiszpania

Rzadkie Choroby Okulistyki Dziecięcej (WG3)
Zobacz więcej

Dr Juan Jose Telleria Orriols

Hiszpania

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Integracja narodowa (TWG9), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr Ricardo Usategui Martin

Hiszpania

Diagnostyka Genetyczna (TWG6), Badania (TWG8)
Zobacz więcej