Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Wydział Lekarski (Uniwersytet Komeńskiego) w Bratysławie, Klinika Okulistyki Dziecięcej, Bratysława, Słowacja

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Powiązane

Centrum HCP

Główną misją Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola jest kształcenie lekarzy, którzy swój zawód rozumieją przede wszystkim jako misję. Takie podejście obliguje LFUK do stania się nie tylko bazą dydaktyczną dającą możliwość zdobywania wysokiej jakości wiedzy na dzisiejszym poziomie nauk medycznych, ale także instytucją kształtującą profil moralny i osobisty jej absolwentów. Ponadto LFUK stanowi podstawę badań naukowych, umożliwiając swoim studentom przekazywanie wiedzy swojej macierzystej uczelni, przyczyniając się tym samym do kształtowania relacji pomiędzy studentem a wydziałem. Misją Wydziału Lekarskiego na kierunku medycyna medyczna i profilaktyka jest reprezentowanie zastosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej w codziennej praktyce lekarskiej, która powinna znacznie przewyższać zwykłą średnią krajową, a w niektórych obszarach także europejską. LFUK jest wiodącą instytucją edukacji medycznej. Rolą Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola jest kształcenie studentów na poziomie licencjackim, w ramach którego zdobywają oni wykształcenie ogólnomedyczne. Medycyna ogólna i stomatologiczna prowadzone są w języku słowackim i angielskim. LFUK zapewnia kształcenie na poziomie wyższym nie tylko w obszarze kształcenia licencjackiego, ale także kształcenia podyplomowego w formie programów studiów na kierunku specjalizacyjnym w zawodzie lekarza, szkoleń i studiów doktoranckich. Kształcenie nowych naukowców odbywa się w formie studiów doktoranckich, które odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i niestacjonarnej.
Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Bratysławie jest zatem instytucją kształcenia medycznego przez całe życie. W swojej modernizacji LFUK skupi się na odnalezieniu własnej drogi w procesie transformacji przy wysokim poziomie odpowiedzialności za jakość kształcenia młodych lekarzy. Do kluczowych działań LFUK należeć będzie podnoszenie jakości dorobku naukowego i studiów doktoranckich, zwiększanie liczby studentów zagranicznych, zwiększanie udziału środków stypendialnych w budżecie oraz poprawa jego zaplecza przestrzennego. Główne priorytety Wydziału Lekarskiego i określone przez niego działania skupiają się na priorytecie rządu – kształtowaniu społeczeństwa wiedzy, szczególnie w obszarze inwestycji w ludzi.

Kontakt

Faculty of Medicine (University of Comenius) in Bratislava, Department of Pediatric Ophtalmology, Bratislava, Slovakia

Špitálska 24,
813 72 Bratislava
Slovakia

Zespół zarządzający

Dr Anton Gerinec

Przedstawiciel

Słowacja

Rzadkie choroby przedniego odcinka oka (WG4), Diagnostyka genetyczna (TWG6), Rzadkie choroby okulistyki dziecięcej (WG3), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Beáta Bušányová

Słowacja

Integracja narodowa (TWG9), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

RNDr. Katarína Skalická

Słowacja

Diagnostyka Genetyczna (TWG6), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr Dana Tomčíková

Słowacja

Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT04101721 - Ukończono

Randomized, Controlled, Multi-Center Study to Assess the Efficacy, Safety, and Tolerability of Intravitreal Aflibercept Compared to Laser Photocoagulation in Patients With Retinopathy of Prematurity

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche