Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Clinica Oculistica – Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, Genua, Włochy

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

Jednostka Operacyjna prowadzi następującą działalność: Działalność ambulatoryjna Doradztwo specjalistyczne w zakresie: zaćmy, rogówki, wad wzroku, jaskry, neurookulistyki, ortoptyki, siatkówki chirurgicznej, siatkówki medycznej, zeza, powierzchni oka Diagnostyka instrumentalna: endotelioskopia, fluorangiografia, HTZ, mikroperymetria, OCT, perymetria, topografia rogówki. Zabiegi ambulatoryjne specjalistyczne: jaskra, wady wzroku, siatkówka, terapia fotodynamiczna, laseroterapia przedniego odcinka rogówki.

Działalność chirurgiczna Wykonuje się kilka tysięcy operacji z zakresu: przydatków oka, zaćmy, odwarstwienia siatkówki, jaskry, zeza, terapii doszklistkowych, przeszczepiania rogówki pełnej grubości i blaszkowatej, traumatologii oka, witrektomii.

Zdjęcie: Twice25 i Rinina25, CC BY-SA 3.0, za pośrednictwem Wikimedia Commons

Kontakt

Clinica Oculistica – Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, Genova, Italy

Viale Benedetto XV, 7
16132 Genova GE
Italy

Zespół

Pr Michele Iester

namiastka

Włochy

Rzadkie choroby przedniego odcinka oka (WG4), CPMS i medycyna cyfrowa (TWG10), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT05271409 - Rekrutacja, Aktywność

A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study To Evaluate The Efficacy, Safety, Pharmacokinetics, And Pharmacodynamics Of Satralizumab As Monotherapy Or In Addition To Baseline Therapy In Patients With Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Disease (MOGAD)

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04671433 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Randomized, Controlled Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT04794101 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Follow-up Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche