Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – CHUC, Coimbra, Portugalia

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

Misją CHUC jest zapewnienie wysokiej jakości i zróżnicowanej opieki zdrowotnej w kontekście szkoleń, nauczania, badań, wiedzy naukowej i innowacji, stanowiąc krajowy i międzynarodowy punkt odniesienia w obszarach uznawanych za bieguny doskonałości.

CHUC to otwarta organizacja utworzona przez sieć szpitali, usług i technologii, ustrukturyzowaną i zintegrowaną w celu zapewnienia społeczeństwu humanizowanych, kompletnych, bliskich, niezawodnych i przejrzystych usług. Jest to ośrodek wyróżniający się jakością opieki, potencjałem badawczym, innowacyjnością i nauczaniem oraz pozytywnym wpływem na społeczność, zapewniający efektywność i globalny zrównoważony rozwój w średnim i długim okresie.

Wartości i zasady
a) Służba publiczna z prymatem pacjenta.
b) Poszanowanie godności ludzkiej, różnorodności kulturowej i religijnej oraz praw chorych;
c) Powszechność dostępu do opieki zdrowotnej i równego dostępu do leczenia;
d) Rygor, uczciwość i odpowiedzialność;
e) Wysokie standardy humanizacji, jakości oraz kompetencji techniczno-naukowych świadczonych usług;
f) duch zespołowy;
g) Poszanowanie wartości społeczeństwa sprawiedliwego, solidarnego, humanistycznego i personalistycznego;
h) Szacunek dla kultury i tradycji założycielskich szpitali pionierskich, przyjęcie obowiązku dodania czegoś do odziedziczonego kapitału kulturowego, mając na celu rozwój kultury zbiorowej nowej instytucji;
i) Odpowiedzialność społeczna

Zdjęcie: Alvesgaspar

Kontakt

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – CHUC, Coimbra, Portugal

Praceta Professor Mota Pinto
3004-561 Coimbra
Portugal

Zespół

Prof Joaquim Murta

Przedstawiciel

Portugalia

Rzadkie choroby przedniego odcinka oka (WG4), CPMS i medycyna cyfrowa (TWG10), Rzadkie choroby okulistyczne u dzieci (WG3), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr João Pedro Marques

namiastka

Portugalia

Integracja narodowa (TWG9), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Pedro Fonseca

Portugalia

Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2)
Zobacz więcej

Dr Jorge Henriques

Portugalia

Rzadkie choroby przedniego odcinka oka (WG4), CPMS i medycyna cyfrowa (TWG10), Integracja narodowa (TWG9), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr Raimundo Miguel

Portugalia

Rzadkie choroby przedniego odcinka oka (WG4), Rzadkie choroby neurookulistyczne (WG2), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Dr Catarina Paiva

Portugalia

Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Rzadkie choroby okulistyczne dziecięce (WG3)
Zobacz więcej

Joao Quadrado Gil

Portugalia

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8)
Zobacz więcej

Pr Rufino Silva

Portugalia

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Integracja narodowa (TWG9), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Badania (TWG8), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT03584243 - Nieznany

Transepithelial Corneal Collagen Crosslinking in Eyes With Progressive Keratoconus.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04423718 - Aktywny, nie rekrutujący

Randomized, Double-Masked, Active-Controlled, Phase 3 Study of the Efficacy and Safety of High Dose Aflibercept in Patients With Neovascular Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT05642312 - Rekrutacja, Aktywność

A Phase III, Multicenter, Randomized, Double-Masked, Sham-Controlled Study to Investigate the Efficacy, Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Vamikibart Administered Intravitreally in Patients With Uveitic Macular Edema

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche