Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

CENTRUM HOSPITALIER DE Luxembourg – HUB, Luksemburg

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Powiązane

Centrum HCP

CHL została utworzona ustawą z dnia 10 grudnia 1975 r. Ma status podmiotu publicznego posiadającego autonomię finansową i administracyjną oraz jest zarządzana zgodnie z formami i metodami prawa prywatnego. Minister Zdrowia Luksemburga sprawuje nadzór w niektórych obszarach określonych przez prawo. Otwarty w 1976 r. ośrodek CHL dysponuje obecnie 579 łóżkami i zatrudnia 2,348 osób w ponad 50 zawodach. Wśród nich jest około 270 lekarzy i tysiąc personelu pielęgniarskiego. CHL jest jedynym ośrodkiem szpitalnym, w którym lekarze pracują w szpitalu na pełen etat. Od chwili powstania CHL aktywnie angażuje się w działalność szkoleniową, dydaktyczną i badawczą, czyli misje wyraźnie powierzone jej przez prawo. Wiele usług CHL jest uznawanych przez uniwersytety krajów sąsiednich za poligony szkoleniowe dla przyszłych lekarzy, farmaceutów czy biologów. Od 1976 r. przez CHL w całości lub w części przeszło kształcenie ponad 1,450 lekarzy w procesie specjalizacji. CHL podzielony jest na 8 ośrodków i 41 świadczeń klinicznych zarządzanych wspólnie przez lekarza i opiekuna. Ten model organizacyjny umożliwia rozliczalność i efektywną współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami, a także bardziej formalną i obiektywną kontynuację działań. CHL Eich Szpital ten został zintegrowany i przyłączony do Centre Hospitalier de Luxembourg w 2003 r. Oprócz powiązania administracyjnego, połączenie to umożliwiło skonsolidowanie usług okulistycznych, laryngologicznych i ortopedycznych, a także utworzenie usług wielu -celowa medycyna wewnętrzna, medycyna sportowa i profilaktyka, ostra geriatria i opieka paliatywna.

Zdjęcie: Bdx

Kontakt

CENTRE HOSPITALIER DE Luxembourg – HUB, Luxembourg

4 Rue Nicolas Ernest Barblé
1210 Luxembourg
Luxembourg

Zespół zarządzający

Dr Marc THEISCHEN

Przedstawiciel

Luksemburg

Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Sandra CARDILLO

Luksemburg

Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej