Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Neapol, Włochy

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

Centrum Rzadkich Chorób Ocznych AUU Luigi Vanvitelli University of Campania oferuje kursy diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne dla pacjentów cierpiących na dziedziczne choroby oczu, takie jak dziedziczne dystrofie kosmówkowo-siatkówkowe, dziedziczne choroby wzroku, stożek rogówki i dystrofie rogówki, zarówno izolowane, jak i syndromowe .
Opieką nad pacjentami zajmuje się dedykowany wielodyscyplinarny zespół, który wita ich i prowadzi w procesie leczenia, w skład którego wchodzą okuliści, ortoptyści i pielęgniarki specjalizujące się w technikach diagnostycznych i rehabilitacyjnych, doradcy oraz operatorzy poradnictwa i mobilności w celu ukończenia kursu kwalifikacyjnego/rehabilitacyjnego, a także pediatrzy, audiolodzy, neurolodzy, nefrolodzy w diagnostyce i leczeniu postaci syndromicznych.

W celu rezerwacji pierwszego dziennego szpitala diagnostycznego należy zadzwonić do Centrum Chorób Rzadkich Oczu pod numer telefonu: 081 566 67 62 (w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00 - 13.00).
W celu rezerwacji kolejnych wizyt ambulatoryjnych (kontrolnych) należy skontaktować się z firmą CUP pod numerem telefonu: 800 177 780, podając nazwę swojej patologii.

Zdjęcie: Falk2, za pośrednictwem Wikimedia Commons

Kontakt

AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Italy

Via Santa Maria di Costantinopoli
104, 80138 Napoli NA
Italy

Zespół zarządzający

Pr Francesca Simonelli

Przedstawiciel

Włochy

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Integracja narodowa (TWG9), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Pr Francesco Testa

namiastka

Włochy

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Valentina Di Iorio

Włochy

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Rzadkie choroby okulistyczne dziecięce (WG3), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Raffaella Brunetti Pierri

Włochy

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Rejestry i epidemiologia (TWG7), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT04855045 - Nieznany

An Open-Label, Dose Escalation and Double-Masked, Randomized, Controlled Study to Evaluate the Safety and Tolerability of Sepofarsen in Pediatric Subjects G (p.Cys998X) Mutation.

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04671433 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Randomized, Controlled Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT04794101 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Follow-up Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT02771236 - Rekrutacja, Aktywność

Clinical and Molecular Studies in Families With Inherited Eye Disease

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04525261 - Ukończono

Natural history of patients with inherited retinal diseases due to mutations in RPE65 gene

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03364153 - Aktywny, nie rekrutujący

A Phase 2b Randomized, Double-masked, Controlled Trial to Establish the Safety and Efficacy of Zimura™ (Complement C5 Inhibitor) Compared to Sham in Subjects With Autosomal Recessive Stargardt Disease

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04435366 - Ukończono

A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double Masked, Sham- Controlled Clinical Trial to Assess the Safety and Efficacy of Intravitreal Administration of Zimura (Complement C5 Inhibitor) in Patients With Geographic Atrophy Secondary to Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche