Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

AOU Careggi – Konsorcjum AOU Meyer, Firenze, Włochy

In tutaj

Jak skontaktować się z centrum

Pełny członek

Centrum HCP

Szpital Uniwersytecki Careggi – HCP (największy szpital poliklinikowy we Florencji) jest jednym z głównych szpitali we Włoszech. HCP zapewnia leczenie najważniejszych rzadkich schorzeń oczu (dziedzicznych dystrofii siatkówki i naczyniówki), stożka rogówki, dystrofii rogówki i dziedzicznych neuropatii nerwu wzrokowego. Pacjenci kierowani są przez peryferyjne struktury Państwowej Służby Zdrowia (lokalne przychodnie i szpitale).

Zdjęcie: Sailko, Wikimedia Commons

Kontakt

AOU Careggi – AOU Meyer Consortium, Firenze, Italy

Largo Brambilla 3
50134 Florence
Italy

Zespół zarządzający

Dr Giacomo Maria Bacci

Przedstawiciel

Włochy

Rzadkie choroby oczu przedniego odcinka oka (WG4), Diagnostyka genetyczna (TWG6), Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Rzadkie choroby okulistyki dziecięcej (WG3), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Dr Pina Fortunato

Włochy

Rzadkie Choroby Okulistyki Dziecięcej (WG3)
Zobacz więcej

Dr Sara Bargiacchi

Włochy

Rzadkie Choroby Okulistyki Dziecięcej (WG3)
Zobacz więcej

Dr Andrea SODI

Włochy

Diagnostyka genetyczna (TWG6), Życie codzienne i grupy pacjentów o słabym wzroku (TWG5), Rzadkie choroby oczu siatkówki (WG1)
Zobacz więcej

Badania kliniczne

NCT04671433 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Randomized, Controlled Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04794101 - Aktywny, nie rekrutujący

Phase 3 Follow-up Study of AAV5-hRKp.RPGR for the Treatment of X-linked Retinitis Pigmentosa Associated With Variants in the RPGR Gene

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche

NCT04525261 - Ukończono

Natural history of patients with inherited retinal diseases due to mutations in RPE65 gene

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT02771379 - Ukończono

A Non-interventional Study of Clinical Experience in Patients Prescribed Raxone® for the Treatment of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy (LHON).

Obserwacyjny
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT03364153 - Aktywny, nie rekrutujący

A Phase 2b Randomized, Double-masked, Controlled Trial to Establish the Safety and Efficacy of Zimura™ (Complement C5 Inhibitor) Compared to Sham in Subjects With Autosomal Recessive Stargardt Disease

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04435366 - Ukończono

A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double Masked, Sham- Controlled Clinical Trial to Assess the Safety and Efficacy of Intravitreal Administration of Zimura (Complement C5 Inhibitor) in Patients With Geographic Atrophy Secondary to Age-Related Macular Degeneration

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04276558 - Rekrutacja, Aktywność

Efficacy, Safety and Pharmacokinetics of 3 Doses of REC 0/0559 Eye Drops for the Treatment of Stage 2 (Moderate) and 3 (Severe) Neurotrophic Keratitis in Adult Patients

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT01756456 - Ukończono

Evaluation of safety and efficacy of r-hNGF in patients with stage 2 and 3 Neurotrophic Keratitis (REPARO).

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche
NCT04088409 - Aktywny, nie rekrutujący

An Open-label, Active-Controlled, Safety, and Efficacy Study of Oral Baricitinib in Patients From 2 Years to Less Than 18 Years Old With Active Juvenile Idiopathic Arthritis-Associated Uveitis or Chronic Anterior Antinuclear Antibody-Positive Uveitis

Interwencjonalne
Zobacz rozprawę
voir la fiche