Polish
Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

How to use the speech recognition tool?

Prezentacja klinicznego systemu zarządzania pacjentami (Clinical Patient Management System)

 

Kontekst

Kliniczny system zarządzania pacjentów (CPMS) został wprowadzony przez Komisję Europejską 20 listopada 2017 r. Jest to aplikacja internetowa, w której pracownicy służby zdrowia z europejskich sieci referencyjnych mogą omawiać rzeczywiste przypadki pacjentów. Platforma ta ma na celu wspieranie europejskich sieci referencyjnych w udoskonalaniu diagnozy i leczenia rzadkich lub nisko rozpowszechnionych chorób złożonych ponad granicami państw członkowskich w Europie.

 

Eye-specific dataset (EyeClin)

Specjaliści z ERN-EYE opracowali zestaw danych w odniesieniu do oczu w celu zaspokojenia potrzeb okulistów. Ostatnia wersja została opublikowana pod koniec 2018 r.


CPMS jest bezpiecznym oprogramowaniem, które umożliwia pracownikom służby zdrowia wprowadzenie danych pacjentów korzystając z kompleksowych modeli danych. System umożliwi wirtualne konsultacje ponad granicami państw, zapewniając, by potrzebna wiedza fachowa mogła dotrzeć do pacjenta, a nie odwrotnie.

 

 

< powrót

 

< Back

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: