Toegankelijkheid en leescomfort

Lettergrootte

Licht/donker modus

Verticale afstand van lijnen

Problemen met het gebruik van onze website?
Neem contact met ons op

JARDIN Gezamenlijk optreden

In deze pagina

Gezamenlijke actie JARDIN – Gezamenlijke actie inzake de integratie van Europese referentienetwerken (ERN’s) in nationale gezondheidszorgsystemen

Wat is het?

'JARDIN' is een gezamenlijke actie inzake de integratie van Europese referentienetwerken (ERN's) in nationale gezondheidszorgsystemen.

Het is een driejarig Europees mijlpaalproject, medegefinancierd door de Europese Unie en de lidstaten in het kader van het EU4Health-programma, dat is ontworpen om de impact van de ERN’s te vergroten en de integratie in gezondheidszorgsystemen te verbeteren.

Dit omvat het verbeteren van:

  • nationaal bestuur van ERN-HCP’s
  • modellen voor kwaliteitsborging
  • patiëntentrajecten en ERN-verwijzingssystemen
  • ondersteuning van de vorming van nationale referentienetwerken en programma's voor niet-gediagnosticeerde ziekten, gegevensbeheer en nationale ondersteuningsopties voor zorgaanbieders die deelnemen aan een ERN.