How to use the speech recognition tool?

Het ERN-EYE initiatief

Text source: European Commission 

Europese Referentienetwerken (ERNs) zijn unieke en innovatieve platformen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen specialisten voor diagnose en behandeling van zeldzame of complexe ziekten met lage prevalentie.

Overzicht

De zorgstelsels in de Europese Unie moeten hoogwaardige, kosteneffectieve zorg leveren. Dit blijkt echter bijzonder moeilijk als het om zeldzame of weinig voorkomende complexe ziekten gaat, die een invloed hebben op het dagelijks leven van ongeveer 30 miljoen EU-burgers.

Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. Zij willen een discussie op gang brengen over complexe of zeldzame ziekten en aandoeningen waarvoor zeer gespecialiseerde behandelingen en een bundeling van kennis en middelen nodig zijn.

Hoe werkt het?

Om de diagnose en de behandeling van een patiënt te bespreken, roepen ERN-coördinatoren een "virtueel" adviespanel van medische specialisten uit verschillende disciplines samen. Hiervoor maken zij gebruik van een speciaal IT-platform en telegeneeskunde.

De procedure en criteria voor de oprichting van een ERN en de selectie van leden liggen vast in de EU-wetgeving.

24 netwerken

De eerste ERN's gingen in maart 2017 van start met medewerking van ruim 900 hooggespecialiseerde afdelingen van meer dan 300 ziekenhuizen uit 26 EU-landen. Deze 24 ERN's zijn gespecialiseerd in diverse aandoeningen zoals botziekten, kinderkanker en immuunziekten.

Wetgeving

    • Gedelegeerd besluit van de Commissie, met bijlage, over de criteria en voorwaarden voor Europese referentienetwerken en deelnemende zorgaanbieders
    • Uitvoeringsbesluit van de Commissie, met bijlage, over de criteria voor de oprichting en evaluatie van Europese referentienetwerken

Het ERN-initiatief krijgt financiële steun uit verschillende EU-programma's, waaronder het Gezondheidsprogramma, Connecting Europe Facility en Horizon 2020.

Video's

(All languages here

 

 

(All languages here

 

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: