Toegankelijkheid en leescomfort

Lettergrootte

Licht/donker modus

Verticale afstand van lijnen

Problemen met het gebruik van onze website?
Neem contact met ons op

Evaluatie en continue monitoring

In deze pagina

Juridische basis van het evaluatieproces

Toen de ERN's werden opgericht, werd overeengekomen dat er elke vijf jaar na hun eerste goedkeuring (of laatste evaluatie) een evaluatie zou worden uitgevoerd om de waarde of het belang van het door de ERN's ontwikkelde werk en acties te bepalen. In 2022/2023 zullen de ERN's en onze lid-HCP's vanaf de eerste oproep een formele prestatie-evaluatie heeft ondergaan.

Het evaluatieproces is transparant en onafhankelijk van de beleidsvorming, en ontwikkeld door een derde partij die door de overheid is aangewezen Europese Commissie, een onafhankelijk evaluatieorgaan (IEB), om de geloofwaardigheid te vergroten.

Het consortium bestaande uit IDOM Consulting, Engineering, Architecture (IDOM) en het Andalusische Agentschap voor Gezondheidszorgkwaliteit (ACSA) is door de Europese Commissie aangesteld als het onafhankelijke evaluatie-orgaan (IEB) om de technische evaluatie uit te voeren van de Europese referentienetwerken en hun leden, in het kader van Uitvoeringsbesluit 2014/287/EU, waarin de criteria zijn vastgelegd voor het opzetten en evalueren van Europese referentienetwerken en hun leden, ten minste om de vijf jaar.

Het evaluatieproces maakt deel uit van het AMEQUIS-kader en omvat de jaarlijkse continue monitoring.

Tijdlijn van de evaluatie en monitoring van gegevensverzameling

Jaarlijkse monitoringgegevensverzameling

Vanaf 2023 wordt de dataverzameling jaarlijks georganiseerd. Deze gegevensverzameling is gebaseerd op 18 indicatoren die zijn gedefinieerd door de Europese Commissie en de ERN-monitoringwerkgroep. In 2024 zijn de indicatoren verrijkt en worden sommige indicatoren rechtstreeks verzameld bij leden-HCP’s.

Evaluatieproces

Het evaluatieproces wordt georganiseerd aan het einde van elke subsidieperiode (dwz 5 jaar)

Volgens de evaluatiehandleiding wordt het EVALUATIEproces in 4 fasen geïmplementeerd:

  1. Voorbereidende stappen van het evaluatieproces, dat op 11 november van start gingth2022.
  2. De zelfevaluaties door de HCP-teams en ERN, vanaf de 19th van december 2022.
  3. De technische evaluatie van HCP en ERN, die net na de zelfevaluatie zal starten (begin maart 2023).
  4. De evaluatieresultaten, van eind mei tot begin september 2023.

De evaluatie van de eerste 5 jaar van ERN-EYE werd met succes uitgevoerd op 2022/2023 voor de periode 2017-2021.

Handige links