Toegankelijkheid en leescomfort

Lettergrootte

Licht/donker modus

Verticale afstand van lijnen

Problemen met het gebruik van onze website?
Contact

ERN-EYE Uitwisselingsprogramma 2024-2025

In deze pagina

Doel van dit programma

Het delen van kennis en het stimuleren van samenwerking tussen gezondheidszorgprofessionals in Europese Referentienetwerken (ERN) is het doel van het ERN Exchange Program 2024, gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van de ERN-EYE 23-27-activiteiten.

Deze editie start in mei 2024.

Inhoud van de bezoeken

Het uitwisselingsprogramma is bedoeld om doelstellingen te verwezenlijken en de capaciteit op netwerkniveau te versterken. Het is niet bedoeld voor onderzoek, noch voor individuele ontwikkeling (hoewel dit een secundair effect van het uitwisselingsprogramma kan zijn). De thematische reikwijdte omvat de medische praktijk en vaardigheden, maar ook de organisatorische aspecten van een netwerk. Deze doelen en prioriteiten omvatten:

 • geografische reikwijdte (prioriteitlanden/HCP’s, gelijke verdeling over landen);
 • beroepsgroepen (medisch specialisten, verplegend personeel, laboratoriumpersoneel, overige);
 • thematische dekking (klinische aspecten, psychosociale ondersteuning, organisatorische versterking)

Timeline

De uitwisselingsbezoeken worden georganiseerd van mei tot en met december 2024. 

 • Oproep voor stagiaires: Continu open
 • Beoordelingsproces: op regelmatige basis
 • Resultaten: Regelmatig
 • Startdatum voor korte uitwisselingen: mei-december 2024

Registratie voor de Short Term Exchange als stagiair

Geschiktheidscriteria

 • Sollicitanten zijn werknemers bij een van de volwaardige leden van ERN-EYE
 • Het gastcentrum moet een volwaardig lid zijn van ERN-EYE
 • Dit uitwisselingsprogramma is geen manier om cursussen, symposia, vergaderingen of congressen bij te wonen
 • Dit uitwisselingsprogramma is eenmalig en op zichzelf staand
 • Dit uitwisselingsprogramma kan niet worden gebruikt om een ​​ander uitwisselingsprogramma dat door een andere organisatie of een ander programma wordt gefinancierd, te verlengen

Evaluatie van aanvragen

Alle aanvragen worden beoordeeld op de gegrondheid van de toegevoegde waarde voor stagiair en gastheer op het gebied van zeldzame oogziekten.

Kosten en compensatie

ERN-EYE zal aan het einde van het bezoek overgaan tot terugbetaling van de reis op basis van de EG-eenheidskosten voor reisregels. Begunstigden (bezoekers) ontvangen:

 • A dagvergoeding gedurende 5 werkdagen ter dekking van voedsel en lokaal transport. Het bedrag is gebaseerd op de EG-eenheidskosten voor reisregels en is afhankelijk van het gastland;
 • An huisvestingsvergoeding voor 5 nachten. Het bedrag is gebaseerd op de EG-eenheidskosten voor reisregels en is afhankelijk van het gastland;
 • A reiskostenvergoeding. Het bedrag is afhankelijk van de afstand van de reis en is gebaseerd op de EG-eenheidskosten voor reisregels.

Meer informatie over de terugbetalingsvoorwaarden onder de regels voor EG-eenheidskosten voor reizen kunt u vinden hier.

Weekenddagen zijn niet inbegrepen. Van bezoekers wordt verwacht dat ze hun reis en accommodatie boeken.

Specificaties

Houd er rekening mee dat er mogelijk een juridische overeenkomst moet worden ondertekend tussen de twee instellingen, het aanvragende centrum en het gastcentrum, volgens de lokale regels. De aanvrager en het gastcentrum zullen ervoor moeten zorgen dat de processen van hun instelling worden gerespecteerd.