Toegankelijkheid en leescomfort

Lettergrootte

Licht/donker modus

Verticale afstand van lijnen

Problemen met het gebruik van onze website?
Neem contact met ons op

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

In deze pagina

In 2011 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen die tot doel heeft regels vast te stellen om de toegang tot veilige en hoogwaardige grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Unie te vergemakkelijken en de mobiliteit van patiënten te waarborgen.

1) Wat is grensoverschrijdende gezondheidszorg?

EU-burgers hebben toegang tot gezondheidszorg buiten hun eigen lidstaat. Er wordt sprake van grensoverschrijdende gezondheidszorg als de persoon die de behandeling krijgt zich buiten zijn of haar lidstaat van herkomst bevindt, of als de dienst grensoverschrijdend binnen de Europese Unie wordt verleend (telegeneeskunde, diagnose op afstand).

2) Hoe wordt grensoverschrijdende gezondheidszorg gereguleerd door de Europese Unie?

In maart 2011 werd een richtlijn aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie: Richtlijn 2011 / 24 over de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Deze richtlijn regelt de toegang van EU-burgers tot gezondheidszorg buiten hun eigen lidstaat: de rechten van patiënten, de modaliteiten en de financiering van het ontvangen van gezondheidszorg in het buitenland. 

3) Wat kan ERN-EYE bieden om grensoverschrijdende zorg te vergemakkelijken?

Om grensoverschrijdende zorg te vergemakkelijken, kan ERN-EYE 3 diensten leveren:

  1. Algemene informatie over grensoverschrijdende zorg voor patiënten
  2. Deskundig klinisch advies via het CPMS
  3. Gemakkelijke toegang om contact op te nemen met de centra

4) ERN-EYE-aanbevelingen voor grensoverschrijdende zorg onder Richtlijn 2011/24/EU

Algemene informatie over grensoverschrijdende zorg voor patiënten

1) Website 

Bezoek de pagina ‘Your Europe Healthcare’ voor meer informatie over geplande gezondheidszorg, ongeplande gezondheidszorg en receptgeneesmiddelen voor wanneer u op reis bent.

2) Folders beschikbaar

Er zijn 2 nuttige folders beschikbaar: Handleiding voor patiënten en Veelgestelde vragen.

Lees de handleiding voor patiënten – Recht van de patiënt op toegang tot gezondheidszorg 

Lees de Q&A Patiëntenrechten voor een goede patiënteninformatievoorziening