Toegankelijkheid en leescomfort

Lettergrootte

Licht/donker modus

Verticale afstand van lijnen

Problemen met het gebruik van onze website?
Neem contact met ons op

Toegankelijkheid

In deze pagina

ERN-EYE streeft ernaar zijn website en ledengedeelte toegankelijk te maken in overeenstemming met artikel 47 van wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op deze website: https://www.ern-eye.eu.

Nalevingsstatus

De website van ERN-EYE voldoet gedeeltelijk aan het Franse Algemene Referentiekader voor Verbetering van de Toegankelijkheid (RGAA 4.12).

Test resultaten

Uit de compliance-audit uitgevoerd door Com6 Interactive blijkt dat:

Er wordt aan 77% van de RGAA-criteria voldaan.
Het gemiddelde nalevingspercentage van de online dienst bedraagt ​​86%.

Ontoegankelijke inhoud

De volgende inhoud is om de volgende redenen niet toegankelijk:

Non-conformiteit

Deze website toont twee verschillende interactieve kaarten die de locatie van onze volledige en aangesloten leden tonen, die mogelijk niet toegankelijk zijn voor visueel gehandicapte gebruikers. Wij hebben een alternatief, vormgegeven als lijst, beschikbaar gesteld op dit adres.

Onevenredige lastenvrijstellingen

Sommige PDF-documenten vallen onder de criteria voor vrijstelling van onevenredige lasten.

Inhoud waarvoor geen toegankelijkheidsverplichtingen gelden

Sommige documenten die door derden zijn gemaakt, zoals video's, pdf's, powerpoints of andere bestandstypen, zijn niet onderworpen aan toegankelijkheidsverplichtingen die onder de reikwijdte van ERN-EYE vallen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 14 november 2023.

Technologieën die worden gebruikt voor de ontwikkeling van de website

Desktop-testomgeving

Windows 10/NVDA/Firefox
Windows 10 / JAWS / Firefox
Mac OS Ventura/VoiceOver/Safari

Websitepagina's onderworpen aan nalevingscontrole

 • Home
 • Inloggen
 • Contact
 • Toegankelijkheid (deze pagina)
 • Disclaimer
 • Sitemap
 • Zoek
 • Nieuws
 • Evenementen
 • Leden
 • HCP-centra
 • Standaardpagina

Feedback en contact

Als u geen toegang heeft tot inhoud of een dienst, kunt u contact opnemen met de websitebeheerder om doorverwezen te worden naar een toegankelijk alternatief of om de inhoud in een andere vorm te verkrijgen.

toevlucht

Deze procedure moet in het volgende geval worden gebruikt:

U heeft een toegankelijkheidsprobleem gemeld aan de websitebeheerder waardoor u geen toegang heeft tot de inhoud of diensten op de portal, en u heeft geen bevredigend antwoord ontvangen.